St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

22-02-2022

Kerkdiensten.

 

Zondag 27 februari  10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum.

Zondag 6 maart  10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, 1e zondag 40-dagentijd, familiedienst.

Woensdag 9 maart  19.30 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, Biddag voor gewas en arbeid.

 

Kinderkerk.

 

Thema van ons paasproject is “Beloofd land in zicht”. We gaan mooie verhalen lezen en bespreken, creatief bezig zijn. 

In de kerk plaatsen we een mooie kijktafel waarop iedere week weer een nieuwe kijkplaat en project knutsel te zien is. Natuurlijk wordt alles weer toegelicht. 

Omdat we de afgelopen periode met minder structuur kinderkerk hebben gehouden zullen we wekelijks bij elkaar komen tot en met Pasen. 

Het paasproject zal voorlopig het laatste grote project zijn in de kerk vanuit de kinderkerk.

We willen hier natuurlijk iets prachtigs van maken.

 

Giften.

 

Giften voor het kerkrentmeestelijk beheer via mevr. R. Muller € 10,– en via mevr. J. van der Linden € 40,–. 

Gift voor het bloemenfonds via mevr. C. van Elst € 10,–. 

Gift voor de diaconie via dhr. T van Wijk € 10,–.

 

Uit de Annakamer.

 

Vanavond zal de persconferentie zijn, waarin veel maatregelen teruggedraaid zullen worden. Dat geeft opluchting. Hoewel het staartje van de corona epidemie toch nog veel besmettingen en ziekte heeft opgeleverd in Eck en Wiel. Hopelijk komen we nu in rustiger vaarwater terecht. 

De zangers blijven in ieder geval tot en met Pasen zingen in de kerk, waarschijnlijk met meer afwisseling van gemeentezang. De afgelopen tijd was de zang en de ondersteuning geweldig. Veel dank ervoor. 

 

Op dit moment zijn we bezig om de familiedienst voor de 1e zondag van de 40-dagentijd voor te bereiden. 

Als voorbereidingsgroep hebben we het thema van BijbelBasics gekozen voor de 40-dagentijd: Het beloofde land in zicht. 

 

Op zondag 6 maart staat Exodus 12, 21-31 en 37-42 centraal. God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte. 

We willen u ook betrekken bij deze familiedienst. 

Wat had u nu altijd al willen weten of wat begrijpt u niet van dit verhaal uit Exodus 12? Of misschien wilt u vertellen wat u juist aanspreekt in dat verhaal of wat u vreselijk vindt. 

Wilt u die vragen en/of opmerkingen naar mij toesturen of me bellen? Dan hoop ik daar aandacht aan te geven in de dienst. 

 

De diensten blijven online uitgezonden. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. De Wit en naar dhr. Noorlander na terugkomst uit ziekenhuis.

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl,

Woensdag: Open Annakamer
tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Ouderensoos.

 

Op donderdag 24 februari starten we weer met de ouderensoos. Komt U ook? 

De soosmiddag begint om 14.30 uur. 

Aan het eind van de middag is er erwtensoep gekookt door Janny Onink. 

Het zal fijn zijn om elkaar weer te ontmoeten !!! 

Allen van harte welkom!! 

 

Hartelijke groet, 

 

Betty Borst en Ans van Bruxvoort.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 1 maart op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl