St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

11-02-2022

Maandbrief Februari 2022

 

Van harte welkom inde Sint Annakerk!

Een speciaal welkom aan de gasten  in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 6 februari - Werelddiaconaat zondag

 

10:00 uur voorganger: Ds. S. de Kam  uit Maurik.

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte is voor werelddiaconaat. 

2e collecte instandhouding predikantsplaats.

 

Zondag 13 februari

 

10:00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. v d Kaaden uit Overberg. 

Ouderling van dienst: Th. van Wijk.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.

2e collecte is bestemd voor het orgelfonds.

 

Zondag 20 februari

 

10:00 uur voorganger: Ds. T .Nielen –Rosier.

Ouderling van dienst: H. van Leusden.  

Collecten: 1e collecte is bestemd voor het zendingswerk. 

2e collecte is voor de erediensten.

 

Zondag 27 februari

 

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.  

2e collecte is bestemd voor de kerktelefoon.

 

Zondag 6 maart - 1e zondag 40 dagentijd (familiedienst)

 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Rwanda. 

2e collecte instandhouding predikantsplaats.

 

3 februari: 19:00 uur catechisatie  jongeren 12-15 jaar Annakamer.

15 februari: 19:30 uur kerkenraadvergadering in het jeugdgebouw.

17 februari: 19:00 uur catechisatie jongeren 12-15 jaar Annakamer.

17 februari: 20:15 uur gesprekskring Geloof en Belijdenis Annakamer.

22 februari: 20:00 uur Bijbelkring Jeugdgebouw.  

24 februari: 14:30 uur Soos in jeugdgebouw.

 

Vanuit de kerkenraad

 

De coronamaatregelen zijn verder versoepeld. Voor de kerkdiensten betekent dit dat we bezoekers ontvangen en de 1,5 m gehandhaafd blijft en bij verplaatsingen een mondkapje en bij klachten thuis blijven.

De diensten blijven online uitgezonden. In principe kan het jeugdwerk, Bijbelstudie, gespreksgroep en andere overleggen ook plaatsvinden, waarbij opgemerkt: als het goed voelt en er genoeg ruimte is. Iedereen is vrij om te komen of (nog) niet. 

 

Rond de werkgroepen

 

De voortrekkers van de werkgroepen zijn inmiddels aan de slag gegaan en de eerste overleggen hebben plaatsgevonden. Zoals u weet hebben we de volgende werkgroepen:

- Omzien met elkaar, trekkers Theo van Wijk, ds. Trijnie Nielen- Rosier

- Liturgie, trekkers, Marja van Amerongen en ds. Nielen-Rosier

- Jeugdwerk, trekkers:

- Beheer kerkelijke onroerend goed, trekkers

- Fondsen werving, trekkers

- Communicatie,  IT/ICT, trekkers: Wilfred van Assem, Miranda Spies

 

Bent u niet gevraagd en hebt u interesse meldt u dan bij de scriba Jannie van der Linden, 0344-694843 of bij een van de trekkers.

 

Kaartje sturen ter bemoediging

 

In  de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!

 

Predikant 

 

Contactgegevens predikant: Ds. T. Nielen –Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

T: 0344-691034

E: predikant@kerkeckenwiel.nl

 

Collecten

 

Diaconie januari: 31 december en 1 januari € 36,60

9 januari Hospice € 59,20 

16 januari Het vergeten kind € 31,90

23 januari diaconie € 38,55 

 

Collecten Kerkrentmeester beheer januari:

2 januari Instandh. Predikantsplaats € 27,70

9 januari pastoraat € 62,90

16 januari kerk € 57,40

23 januari catechese € 57,60

30 januari verwarming € 26,25

 

Via de bank over de maand januari € 67,50 aan collectes binnen gekomen. 

 

Informatie voor de maandbrief van de maand maart 2022 moet uiterlijk woensdag 23 februari 2022 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl