St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

11-01-2022

Kerkdiensten.

 

Zondag 16 januari, 10.00 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum.

Zondag 23 januari, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren.

 

Kinderkerk.

 

De kinderkerk start weer op zondag 16 januari. We komen bijeen in het jeugdgebouw. Zolang we nog in lockdown zitten starten de kinderen niet in de kerk. Wel laten wij iets van ons horen in de vorm van Petertje. Zijn we er toch een beetje bij. We hopen snel weer aanwezig te zijn in de kerk! 

 

Giften.

 

Giften voor het kerkrentmeestelijk beheer via mevr. E. Zanting € 20,–; via mevr. A. van Bruxvoort € 10,–; via mevr. R. Muller 4x € 10,– en 1 x € 46,–; via mevr. A. Slob 3x € 10,–; via mevr. J.K. van der Linden € 50,– en € 20,–; via dhr. Th. van Wijk € 50,– en via mevr. ds. T. Nielen-Rosier € 20,– en € 10,–.

Giften voor de diaconie via mevr. A. van Bruxvoort € 25,–; € 15,– en 2x € 10,–.

 

Uit de Anna-kamer.

 

De feestdagen en de jaarwisseling liggen al weer achter ons. Ook nu lagen ze weer onder de sluier van het coronavirus. Toch hebben we online de diensten met elkaar kunnen vieren en hebben velen zich ingezet om er mooie vieringen van te maken. 

Dank daarvoor! 

Marja van Amerongen, organiste, en Corrie Vonk, koster, kregen met kerst bloemen voor hun trouwe inzet het afgelopen jaar. 

Nu ligt er een nieuw jaar voor ons, waarin we hopen dat het corona­virus aan kracht inboet. 

 

Ik wens u alle goeds toe en een gezegend jaar. 

 

Aanstaande zondag 9 januari nemen we afscheid van dhr. Gerrit Slob als ouderling-kerkrentmeester en verwelkomen we dhr. Hans van Leusden als ouderling-kerkrentmeester. 

Gerrit Slob heeft zijn taken omtrent kerkbalans en solidariteitskas overgedragen aan dhr. Jan van Dijk en dhr. Dirk Hasselaar. Het beheer van de website ligt nu in handen van Wilfred van den Assem en de preekvoorziening zal Hans van Leusden voor zijn rekening nemen. 

Dhr. Van Wijk zal nog een poos als diaken aanblijven. 

In het komende jaar hopen we met werkgroepen te starten en vanuit de werkgroepen ambtsdragers te kunnen begroeten. Een eerste begin is al gemaakt (de kerstkaart) en we hopen dat we met uw hulp op deze weg verder kunnen gaan.

 

De diensten blijven online uitgezonden. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66RABO0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51INGB0000805269. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar de familie Noorlander, naar mevr. Drost (Homoetsestraat Maurik) ter bemoediging en na terugkomst uit ziekenhuis. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034, 

woensdag: Open Annakamer
tussen 10.00 en 12.00 uur,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

 

In memoriam.

 

Op 28 december is overleden Geertruida Luthera, Trudy, van Dijk in de leeftijd van 85 jaar na een kort ziekbed. 

Moeder, oma, familielid, vriendin. Trudy heeft een bewogen leven gehad, ze hield van de natuur en van dieren en heeft jaren de camping De Karekiet in Buren beheerd. 

Zij zong in het koor van Ravenswaaij en is jaren actief geweest in de Valentijn en bij de inloop en ouderensoos in Eck en Wiel. 

Op 3 januari hebben we, overeenkomstig haar wens, in besloten kring van familie en vrienden afscheid van Trudy genomen en teruggekeken op haar leven met als motto:

 

Denk aan mij terug,

maar niet in de dagen 

van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug 

in de stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon.

 

Ook klonken de woorden van Jezus: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. 

We hopen en verwachten dat Trudy nu rust en vrede heeft.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen, de overige familieleden en vrienden kracht toe. Dat ze in hun verbondenheid met elkaar rust en vrede vinden en ervaren in de komende tijd.

 

Ds. Trijnie Nielen-Rosier.

 

 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 18 januari op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl