St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-01-2022

                                              Maandbrief Januari 2022

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden.
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Zondag 2 januari - Epifanie

10:00 uur voorganger:           Mw. Kn. H. Koster uit Ede
 Ouderling van dienst:        J.K. van der Linden
 Collecten:        1e collecte is voor de diaconie
       2e collecte instandhouding predikantsplaats

Zondag 9 januari - bevestigen Ambtsdragers

10:00 uur voorganger:        Ds. T. Nielen-Rosier
Ouderling van dienst:        G.J. van de Pol
Collecten:        1e collecte is bestemd voor Hospice Tiel
       2e collecte is bestemd voor he pastoraat

Zondag 16 januari - Oecumenische gebedszondag

10:00 uur voorganger:        Ds. J. Stelwagen uit Leersum
Ouderling van dienst:        TH. van Wijk
Collecten:        1e collecte is bestemd voor het vergeten kind
       2e collecte is voor kerk

Zondag 23 januari

10:00 uur voorganger:        Ds. H. Overdijk uit Ommeren
Ouderling van dienst:        H. van Leusden
Collecten:        1e collecte is bestemd voor de diaconie
       2e collecte is bestemd voor catechese
 
Zondag 30 januari - Viering Heilig Avondmaal

10:00 uur voorganger:        Ds. T. Nielen-Rosier
Ouderling van dienst:        J.K. van der Linden
Collecten:        1e collecte is bestemd voor de diaconie
       2e collecte is voor de verwarming

Zondag 6 februari - Werelddiaconaatszondag

10:00 uur voorganger:        Ds. S. de Kam uit Maurik
Ouderling van dienst:        G.J. van de Pol
Collecten:        1e collecte is bestemd voor het werelddiaconaat
       2e collecte is voor instandhouding predikantsplaats

Diensten

Vanwege de huidige coronamaatregelen gaat de voorkeur uit naar de diensten online volgen. Voor de weinige mensen die komen, blijven we in de St. Annakerk de 1,5 m afstand en het dragen van mondkapjes bij verplaatsen hanteren. De bijeenkomsten in de avond komen te vervallen of zijn online te volgen. Het blijft aanpassen. Toch zijn we als kerkenraad blij met wat iedereen doet om de diensten door te laten gaan en om het omzien naar elkaar.  

Ambtdragers

In overleg met Gerrit Slob, Theo van Wijk en Hans van Leusden vindt het afscheid en aantreden van ambtsdragers op 9 januari plaats, ook al is de dienst voornamelijk online. We danken Gerrit Slob voor het werk dat hij al die jaren heeft gedaan. Hij heeft opvolgers voor zijn taken gezocht. Zo zorgen Jan van Dijk en Dick Hasselaar voor de actie Kerkbalans en Solidariteitskas, Wilfred van Assem zal de website beheren en Hans van Leusden neemt de preekvoorziening over. We zien dit als een eerste stap naar de werkgroepen. Theo en Hans wensen we kracht toe voor hun taken, als diaken en als ouderling-kerkrentmeester.

Werkgroepen

In januari willen we de werkgroepen opstarten. We hopen met iedereen die zich aangemeld heeft contact op te nemen in januari, zodat we de werkgroepen kunnen installeren en ermee verder kunnen werken en er uit die werkgroepen ook ambtsdragers komen.  
 
Kaartje sturen ter bemoediging

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!

Predikant

Contactgegevens predikant: Ds. T. Nielen-Rosier
Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.
Woensdagmorgen bent u, met of zonder afspraak,
welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.
T: 0344-691034
E: predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten

Diaconie:   5 december Red een kind € 37,95
                12 december maximacentrum € 36,90
                19 december diaconie € 16,50
                24 december diaconie € 19,20
                25 december kinderen in de knel € 49,80                 
                26 december diaconie € 27,55. 
                Via de bank over de maand december binnen gekomen € 90,00.

Kerkheer:   5 december instandhouding Predikantsplaats € 61,05
                 12 december  kerk € 47,65
                 19 december kerkmuziek € 22,85
                 24 december kerk € 21,50
                 25 december pastoraat € 59,30
                 26 december verwarming € 29,30.
                 Via de bank over de maand december € 85,00
                 Voor de kinderkerk € 25,00 voor het kerstfeest.

Bankrekening gewijzigd

Voor de duidelijkheid, met ingang van 1 september jl. zijn wij overgestapt naar een andere bank,
dit houdt in dat vanaf heden uw giften, betalingen van collectebonnen en betalingen van volkstuinen
op het volgende banknummer kunt overmaken:
                       NL73 RABO 0370 6999 55 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel 

De Kerkrentmeesters 
 
Informatie  voor de maandbrief van de maand februari 2022 moet uiterlijk woensdag 2 februari 2022 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl