St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Uitnodiging Gemeenteavond

14-10-2021 19:30 uur

Geachte gemeentelid,

Van harte nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeente avond. Het is mooi dat het weer kan!

Wanneer: Donderdag 14 oktober 2021

Tijd: 19:00-21:45 uur

Waar: Jeugdgebouw

Onderwerpen: Evaluatie Kerk zijn in Coronatijd
                        Plaatselijke regeling
                        Toekomst bestuur en activiteiten gemeente

 Zoals bekend hebben we in de gemeente een urgente situatie met betrekking tot het bestuur.
Concreet is er vanaf 2022 geen voldoende bemensing voor de kerkenraad om zelfstandig te kunnen blijven. We geven een toelichting op gesprekken die we starten met de kerkenraden van Klavertje Vijf. 

Verder presenteren we de uitkomst van gesprekken van de zogenaamde ‘prepensioeners’.
Deze gesprekken zijn gericht op een oplossing voor de komende jaren vanuit onze gemeente zelf.

Iedereen is van harte welkom !!