St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerkdiensten zijn Digitaal

15-01-2015

De kerkenraad van de St. Anna Kerk heeft besloten in verband met de lockdown over te gaan op digitale kerkdiensten.

We realiseren ons dat gemeenteleden de kerkdiensten graag met elkaar willen beleven. Tegelijkertijd moeten we recht doen aan de oproep van de overheid om contacten zoveel mogelijk te beperken.

De gezamenlijke kerken roepen dan ook op om de diensten zoveel mogelijk digitaal te houden. We
hebben daarom besloten de kerkdiensten in de St. Anna kerk ook digitaal te houden.
Tijdens de diensten zijn alleen mensen aanwezig die een rol vervullen in de dienst. 

Op kerkdienstgemist zijn de dienst(en) in de St. Anna kerk te bekijken en/of te beluisteren. Druk
dan in de linker (blauwe) kolom op kerkomroep.