St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

15-12-2020

Kerkdiensten.
 
Zondag      20 december, 10.00 uur: mw. ds. M. Muijen uit Tiel, 4e adventszondag.
Zondag      20 december, 19.00 uur: kinderkerstfeest.
Donderdag 24 december, 22.00 uur: mw. ds. T. Nielen, kerstnachtdienst (zonder kerkgangers).
Vrijdag        25 december, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, 1e kerstdag.
Zondag       27 december, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen.
Donderdag 31 december, 19.30 uur: ds. A.D. Poortman uit Veenendaal, oudjaarsdienst.
Zondag         3 januari,      10.00 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum.
Zondag       10 januari,      10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Kinderkerk.

We zijn er maar druk mee geweest. Gefilmd in het dorp met gemeenteleden ‘De vier kaarsjes’. 
De musical ‘Kerstpost’ opgenomen in de kerk. Veel geknutseld. 
Iedereen is vast benieuwd naar het eindresultaat! Nog even geduld…zondag 20 december om 19.00 uur is het zover. Kijkt u ook thuis met ons mee? 

Wij bedanken iedereen hartelijk die mee heeft gewerkt voor en achter de schermen. 

De kinderkerk heeft na de kerstviering vakantie tot en met zondag 3 januari. We gaan elkaar weer zien op zondag 10 januari. 

Vanuit de leiding en kinderen wensen wij iedereen fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2021. 

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. R. Muller € 20,–.

Uit de Anna-kamer.

Vanmorgen heb ik samen met enkele andere predikanten de OT tekst gelezen voor de 3e Advent: Jesaja 65, 17-25. Een tekst waar vreugde en blijdschap centraal staan. De tekst stamt uit de tijd na de ballingschap en de ballingen zijn terug in Jeruzalem. En het is er een puinhoop. Alles is er verwoest. Ze zijn wanhopig en vragen zich af waar dat heil van God toch blijft. Als God antwoordt zegt Hij dat Hij de schepper is van een nieuwe hemel en aarde en dat daar vreugde zal zijn. De mensen zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, eten verbouwen en het zelf eten. Er is geen verdriet meer en geen geschreeuw en er zal geen kwaad meer gedaan worden. Het is een tekst die weer terug komt in de Openbaring.

Mij intrigeert de vreugde en de blijdschap. Blijdschap en vreugde om wat God doet is best lastig. Omstandigheden bepalen vaker ons gevoel dan wat God doet. En als het om geloof gaat worden we vaak serieus en ernstig. De tekst roept de vraag op wat de vreugde van God is en wat dat betekent in mijn leven en geloof. Kennen we die vreugde? Hoe geven we daar uiting aan? Voor de resterende Adventstijd vragen om over na te denken. En dan blij zijn met Kerst als we de geboorte van Jezus Christus gedenken en daarin ook wat Hij gedaan heeft.

Kerst zal anders zijn dan andere jaren, ook in de kerk. Mijn agenda is veel leger en dat zal voor meer mensen gelden. Geen maaltijd met het koor, geen kerstviering bij de ouderensoos. De vieringen gaan wel door, maar ook anders. De kerstwandeling is al opgenomen, het kinderkerstfeest is alleen toegankelijk voor ouders en kinderen. Op kerstavond zal een kleine delegatie van de muziekvereniging aanwezig zijn en een aantal zangers, maar geen kerkgangers. Al deze vieringen zijn te zien op kerkdienstgemist.nl

Voor kerstmorgen kunt u reserveren en zal ook het jeugdgebouw beschikbaar zijn. Reserveren bij Jannie van der Linden, tel. 694843, op 23 december tussen 14 en 16 uur. We hopen zo toch de vreugde van Kerst te kunnen delen. Vanaf deze plaats wens ik u gezegende dagen toe.

Rond de jaarwisseling gaan de diensten gewoon door, zoals altijd. De nieuwjaarsreceptie van 3 januari gaat niet door vanwege de coronamaatregelen.

De diensten worden, zoals gezegd online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mw. Slob en naar dhr. van Wijk in de Pr. Beatrixstraat ter bemoediging. 
Laten we de komende weken om blijven zien naar hen die alleen zijn of ziek zijn. Juist in deze dagen kan eenzaamheid of ziekte zwaar vallen.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 5 januari 2021 a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.