St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

01-12-2020

Kerkdiensten.

Zondag   6 december, 10.00 uur: kand. mw. H. Koster uit Ede, 2e Adventszondag.
Zondag 13 december, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum, 3e Adventszondag.

Kinderkerk.

Het kinderkerk kerstfeest komt steeds dichterbij. Inmiddels hebben we de eerste opnames gehad van ons eigen kerstverhaal. De kinderen hebben gezocht naar het licht in Eck en Wiel. 
Een ieder die hieraan meegewerkt heeft bedanken wij hartelijk! 
Het blijft voor u als lezer nog even spannend wie dit waren.  

Giften.
 

Giften voor kerkbeheer via mw. A. van Bruxvoort € 10,– en € 20,–.

Gift voor de diakonie via mw. A. Slob € 10,–.

De begroting van de kerkrentmeesters voor het jaar 2021 ligt ter inzage. 

Vanaf 7 tot 14 december kunt u de begroting inkijken bij de scriba Jannie van der Linden,
Hellenbergstraat 5 te Eck en Wiel.

De Kerkrentmeesters.

Uit de Anna-kamer.

Afgelopen zondag zijn de namen genoemd van hen die overleden zijn uit de kring van de gemeente. Ditmaal op verzoek ook een aantal mensen uit het dorp of van elders. 

De namen die genoemd zijn: dhr. B. Boelhouwer;
                                               dhr. A. de Heus;
                                               dhr. A. Onink;
                                               dhr. M.B. Verbrugh;
                                               dhr. W.H. van Verseveld;
                                               dhr. M. van Brenk;
                                               mw. L.A. van Ingen-Visscher;
                                               dhr. H. Schuur;
                                               dhr. R. Vink; 
                                               dhr. A.C. van der Woerd. 

We stonden stil bij Openbaring 7, waarin de menigte in witte kleren het overwinningsfeest viert van God.
Na de dienst bleef de kerk open en een aantal mensen hebben een kaarsje aangestoken.

Nu is het advent. We starten met de familieviering, waarin de kinderen en jongeren vanuit het jeugdgebouw meekijken en steeds een korte bijdrage leveren aan de viering. Thema: Jezus is het licht.

De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem contact op met de scriba Jannie vd. Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: 
NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor Kerkbeheer naar: 
NL56 INGB 0005 4537 10.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mw. van Lunteren; naar mw. Drost; naar mw. Spies aan de Spiraeastraat en naar dhr. van Rijswijk ter bemoediging.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur, 
e-mail:predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 8 december a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Houd er rekening mee dat deze kopij de periode 20 december 2020 tot en met 10 januari 2021 bestrijkt. 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.