St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

17-11-2020

Kerkdiensten.
 
Zondag 22 november, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier, Eck en Wiel - Laatste zondag kerkelijk jaar. 
Zondag 29 november, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier, Eck en Wiel - 1e Adventszondag (familiedienst).

Kinderkerk
.

We zitten weer volop in de voorbereidingen voor de adventsperiode en Kerst. 
Het is gebruikelijk dat wij tijdens deze periode iets bijzonders laten zien of horen wat betrekking heeft op het thema. Dit jaar gaat het anders dan anders. Wekelijks laten wij u weten wat wij gaan doen en wat we de week ervoor gedaan hebben. Alles via beeldopname. 
Ons thema is “Dicht bij het Licht”. 
Er komen weer prachtige verhalen aan bod en we gaan natuurlijk stevig aan de knutsel. De kinderen hebben zelf hun voorkeur uitgesproken over wat je kunt knutselen als het gaat over ‘licht’. 

Giften.

Giften voor het kerkbeheer     via mw. R. Muller € 10,–
                                                via P.J. van Houten € 7,05.
Giften voor het bloemenfonds via mw. C. Vonk € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Ondanks de strengere maatregelen gaan de kerkdiensten door. Zo hebben we ook de dankstond voor gewas kunnen houden. Ondanks alles was er genoeg reden om te danken. Opnieuw lag er fruit voor in de kerk, geschonken door een aantal fruittelers uit de buurt. Hartelijk dank daarvoor. 
Het fruit is gebracht naar ouderen en zieken in de gemeente.

Herinneringen kwamen boven: bij de bidstond werden de eerste maatregelen genomen tegen corona: geen handen schudden. Nu is dat nog steeds en zijn er veel meer maatregelen. We weten niet hoe lang nog. Het blijft behelpen en roeien met de riemen die we hebben, in de kerk en daarbuiten. Het valt niet mee, zeker als je tot een risicogroep behoort, of als je wacht op een operatie. Zeker ook niet als je besmet bent geraakt. Gelukkig dalen de besmettingcijfers wel. 

Laten we hopen en bidden dat er een eind komt aan de opmars van dit virus. 

We luisterden naar Opwekkingslied 717:

Stil, mijn ziel, wees stil, 
en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw, 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af, 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild, tegen de pijlen 
van verleiding.

God U bent mijn God...

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los de waarheid
die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht, verdwijnt
wanneer het daglicht doorbreekt.

God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen.

Binnenkort, op zondag 22 november herdenken we de mensen die zijn overleden het afgelopen jaar. Ook dat zal anders gaan dan anders. Niet iedereen kan in de kerk aanwezig zijn en deze keer vragen we wel
om te reserveren. 

De nabestaanden zijn uitgenodigd voor de dienst om 10.00 uur, daarnaast is er plaats voor ca. 10 mensen in de kerk. U kunt zich opgeven bij Jannie van der Linden, tel. 694843 op donderdag 19 november tussen 14.00-16.00 uur. Reserveringen vinden plaats op volgorde van de aanmelding. Zijn de plaatsen in de kerk bezet, is er een extra mogelijkheid om de dienst te volgen in het jeugdgebouw. Ook hier graag voor reserveren. 

Na de kerkdienst blijft de kerk geopend tot ca. 13.30 uur voor iedereen uit het dorp en uit de gemeente, die een naam wil noemen, een kaarsje wil aansteken, de stilte ervaren, muziek te luisteren, of voor een kort gesprek. 

Om 13.30 uur sluit ik af met een kort moment van bezinning.

De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: 
NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor kerkbeheer naar: 
NL56 INGB 0005 4537 10.

Houd voor wijzigingen wat betreft de maatregelen de website en de facebookpagina van de kerk in de gaten en de mededelingen op zondag. 

Ik ben op woensdag in de Anna-kamer en bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar de fam. van Leusden ter bemoediging en naar Johan en Aga, als felicitatie vanwege de geboorte van hun zoon Alexander Gerrit van Gelderen.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur. 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Herinnering Solidariteitskas.

Aan het begin van oktober heeft u een brief in de brievenbus gekregen van de kerkrentmeesters
om de solidariteitskas onder uw aandacht te brengen. 

Tot onze spijt heeft nog niet iedereen er gehoor aan gegeven om daar € 10,– per persoon aan te doneren. Vandaar deze oproep / herinnering. 
Het rek.nr. is NL51 INGB 0000 8052 69 t.n.v. St. Anna Kerk (vermeldt solidariteitskas).

                                                 Hoe solidair ben jij/u ?

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 24 november a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.