St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

03-11-2020

Kerkdiensten.

Zondag   8 november, 10.00 uur: Mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel.
Zondag 15 november, 10.00 uur: Ds. H. Overdijk uit Ommeren.

Kinderkerk.

We zitten weer volop in de voorbereidingen voor de Advents-periode en Kerst. 
Het is gebruikelijk dat wij tijdens deze periode iets bijzonders laten zien of horen wat betrekking heeft op
het thema. Dit jaar gaat het anders dan anders. Wekelijks laten wij u weten wat wij gaan doen en wat we
de week ervoor gedaan hebben. Alles via beeldopname. Ons thema is “Dicht bij het Licht”. Er komen weer prachtige verhalen aan bod en we gaan natuurlijk stevig aan de knutsel. De kinderen hebben zelf hun voorkeur uitgesproken over wat je kunt knutselen als het gaat over ‘licht’. 

Jaarlijks voeren wij ook een musical op tijdens ons kinderkerstfeest. En ook dit jaar gaan wij dat doen en maken we er een film van! Tipje van de sluier: de opnames voor het kinderkerstfeest vinden plaats op diverse locaties binnen Eck en Wiel en er werken behoorlijk wat gemeenteleden mee! Alles natuurlijk conform de huidige richtlijnen. 
Hoe alles gepresenteerd gaat worden? Daar zijn we nog over aan het nadenken. U hoort van ons!

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mw. A. van Bruxvoort € 5,–.

Via de bank is er in de maand oktober voor de kerk € 40,– binnen gekomen.

Uit de Annakamer.

De wintertijd is begonnen. Zelf vind ik het, als meer ochtend- dan avondmens wel weer fijn dat het
`s ochtends wat eerder licht is. De lange, donkere avonden zijn wel weer wat minder, maar ook daar moeten we het maar mee doen, net als met al de maatregelen tegen het corona-virus. 

Ik probeer te kijken naar wat wel mogelijk is, dus thuis wandel ik regelmatig. Soms denk ik er aan om ook af en toe te gaan wandelen in de buurt van Eck en Wiel, samen met een aantal mensen om zo met elkaar in contact te komen of te blijven. Een soort wandelpastoraat. Wie dat fijn vindt kan gerust contact opnemen.

Kijken naar wat mogelijk is, zo hebben we op 18 oktober de aangepaste jeugddienst gehouden. Het voelde heel vreemd om de jeugd niet te zien, want zij zaten in het jeugdgebouw. Gelukkig is er de moderne techniek, zodat jongeren in het jeugdgebouw de dienst konden volgen en in de kerk zagen we de filmpjes die jongeren gemaakt hadden. Hoewel het niet vlekkeloos verliep hadden we onderling contact over de stellingen die bedacht waren door de jongeren. De band Online verzorgde de muziek in de kerk. Hopelijk kan het volgend jaar weer met elkaar in de kerk.

Zingen is ook zoiets. De samenzang wordt sterk afgeraden, ‘voorzang’ kan als het aan een aantal afstand voorwaarden voldoet. Met een paar mensen hebben we een aantal zangers bereid gevonden om regelmatig te zingen in de kerkdienst in groepjes van 3. Naast declamatie, meditatief orgelspel, liederen van de EO is deze zang een kleine, mooie vorm van zang van en voor de gemeente.

Kijken wat mogelijk is, is ook kijken wat God doet in deze tijd. Als kerk willen we Hem aanbidden en dienen en vertrouwen we erop dat Hij zijn werk zal voortzetten en aanwezig is in deze wereld en tijd. We mogen leven met zijn beloftes van heil, ook als het moeilijk is.

God is onze toekomst, 
God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft 
van zijn genade,
Hij gaf de aarde 
en Hij geeft de tijd.

Ja, wij zijn allen kinderen 
der belofte,
kinderen van de dag 
die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, 
daalt uit de hoogte,
roepend van recht 
en vrede overal.

Lied 827, 2 en 4

Op zondag 8 november hopen we weer aandacht te geven aan de mantelzorg. Net als de afgelopen jaren zijn er rozen in de kerk die gebracht kunnen worden naar mantelzorgers. Er wordt druk nagedacht over de vieringen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 1e Advent en de vieringen rond Kerst. De maatregelen vragen enige creativiteit. We hopen ze zo goed mogelijk en binnen de mogelijkheden vorm te geven.

De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10.

Houd voor wijzigingen wat betreft de maatregelen, de website van de kerk in de gaten en de mededelingen op zondag. Vooralsnog ben ik op woensdag in de Anna-kamer en bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar dhr. Noorlander en naar de familie W. van Doorn ter bemoediging bij ziekte en thuiskomst uit het ziekenhuis.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 10 november a.s. op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.