St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Bijdrage dankdag voor Gewas en Arbeid

04-11-2020

De oogstmaanden zijn voorbij en we kunnen terugzien op een jaar van zaaien en oogsten. Niet alles is afgelopen jaar fijn en goed gegaan. We zitten door het corona virus in een crisis. We hebben afgelopen jaar veel moeten missen wat belangrijk voor ons is. Ontmoetingen met vrienden en familie, vakanties, feestjes werden moeilijk. Maar ook het werk, school, sporten. Onze arbeid en daarmee de vrucht van onze handen is geraakt.

Toch is er veel om voor te danken. We hebben nog veel. Het broodnodige, eten en drinken in huis. Verwarming en veel spullen. Maar ook zijn we blij dat we veel liefde mogen ervaren van mensen dicht bij ons en soms uit onverwachte hoek. We mogen weer kerkdienst houden en zo elke week ons bezinnen. Bidden voor wat nodig is en danken voor wat God door de handen van mensen in ons leven doet.

Op woensdag 4 november om 19.30 uur bent u van harte welkom om te bidden, te danken en te zingen tot Hem die ons dit alles heeft geschonken.

Ook dit jaar kunt u uw dankbaarheid weer tonen door middel van uw bijdrage. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het algemene diaconale werk van de St. Anna kerk. Dit betekent dat uw bijdrage wordt gebruikt om zorg te dragen voor en hulp te bieden aan mensen in nood, zowel binnen als buiten te kerk.

In verband met de coronaregels van het RIVM zijn wij genoodzaakt te vragen uw financiële bijdrage te doen via de Rabobank  NL66 RABO 0341 1039 26  t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente Eck en Wiel  onder vermelding van Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Indien u dit in verband met privacy niet prettig vindt kunt u een envelop voor 3 november bij mij, Theo van Wijk, Klaproosstraat 6, in de brievenbus gedaan worden. Ook wil ik de envelop bij u thuis ophalen (met mondkapje). Doet u dan even een telefoontje naar 691960 of 06-22186241.

Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking, Diaken Theo van Wijk.