St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

20-10-2020

Kerkdiensten.

Zondag    25 oktober,     10.00 uur: mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg.
Zondag      1 november, 10.00 uur: ds. A. Altena uit Leersum.
Woensdag 4 november, 19.30 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier, Dankdag voor gewas en arbeid.

Kinderkerk.

Iedere zondag is er kinderkerk. Iedereen in de basisschoolleeftijd is van harte welkom. U bent van ons gewend dat we starten in de kerk. Door aangescherpte maatregelen van maximaal 30 bezoekers per dienst hebben wij besloten onze plaatsen af te staan aan mensen die graag de kerkdienst willen bijwonen. Door middel van filmopnames proberen wij toch verbonden te blijven met u als kerkbezoeker. We hopen op betere tijden. De kinderen hebben een volledige dienst in het jeugdgebouw.

Giften.

Giften voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 20,– en € 10,–                               
                                via mw. A. van Bruxvoort € 10,–
                                via dhr. G.J. van de Pol € 20,–
                                via mw. R. van Amerongen € 30,–
                                via mw. A. Slob € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Als ik dit bericht schrijf is de persconferentie van 13-10 nog niet geweest. Dat er strengere maatregelen zitten aan te komen is al wel duidelijk, wat het precies inhoudt voor het kerkelijk leven nog niet. 
In de kerkdiensten is de samenzang alweer gestopt en hebben we nu 2x voorzangers gehad. Of het door blijft gaan? In ieder geval blijft de mogelijkheid van online vieren. Verder blijft belangrijk bij alle maatregelen dat de gezondheidszorg kan blijven functioneren. En dat je als je ziek bent, toch behandeld kan worden.
Dat we naar elkaar blijven omzien door een kaartje, een belletje of door gebed. 
Het ziet er naar uit dat we het nog een poos zullen moeten volhouden. 
Zowel in de alternatieve zangdienst als afgelopen zondag klonken woorden van Habakuk, waarin de schrik én het vertrouwen in God klinken:

Ik hoorde dit alles 
en ik beefde van binnen,
ik vernam het en mijn lippen trilden.
Mijn botten werden aangevreten,
ik stond te trillen op mijn benen,
wachtend op de dag van het onheil,
de dag dat u optrekt 
tegen het volk dat ons aanviel.
Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok 
niets voortbrengen,
al zal de oogst 
van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren 
op de akkers staan,
al zal er geen schaap 
meer in de kooien zijn
en geen rund meer 
binnen de omheining –
toch zal ik juichen voor de Heer,
jubelen voor de God die mij redt.
God, de Heer, is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten 
snel als hinden,
Hij laat mij over mijn bergen gaan.

Het zou mooi zijn als we deelden wat kracht geeft, misschien altijd wel, maar ook speciaal in deze tijd. Zo kreeg ik van de week een prachtige foto toegestuurd van een regenboog boven een kerk als teken ter bemoediging, met de tekst dat God zijn beloften nakomt. Dat wil ik met u delen. Op de facebook pagina van de kerk komt regelmatig een mooie tekst voorbij.
De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met scriba Jannie vd. Linden 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor Kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10.

Houd voor wijzigingen wat betreft de maatregelen de website van de kerk in de gaten en de mededelingen op zondag. Vooralsnog ben ik op woensdag in de Anna-kamer en bereikbaar via onderstaand telefoonnr.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar dhr. Zanting en naar dhr. Blijderveen en mw. Rijswijk ter bemoediging na ziekte en thuiskomst uit het ziekenhuis.

Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Ouderensoos.

In verband met de nieuwe corona uitbarsting en de aangescherpte veiligheidsmaatregelen moeten we helaas weer tijdelijk stoppen met onze soosmiddagen. 
Na de gezellige middag in september waarin we elkaar na maanden weer ontmoette is dit een flinke tegenvaller, maar wij willen u, als soosleden niet in gevaar brengen.

Wij hopen zo spoedig mogelijk weer op te starten.
Wij wensen u allen Gods zegen toe!

Met hartelijke groet, 
Betty Borst, tel. 692446 
en Ans van Bruxvoort, tel. 691939.
 
Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 27 oktober a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl. 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.