St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Afzegging Ouderensoos

29-10-2020

In verband met de nieuwe corona uitbarsting en de aangescherpte veiligheidsmaatregelen
moeten we helaas weer tijdelijk stoppen met onze soosmiddagen.
Na de gezellige middagen in september waarin we elkaar na maanden weer ontmoeten is
dit een flinke tegenvaller, maar we willen u, als soosleden niet in gevaar brengen.

We hopen zo spoedig weer op te starten.

We wensen u allen Gods zegen toe!

Met hartelijke groet,
Betty Borst (tel. 692446)
Ans van Bruxvoort (tel. 691939)