St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Kerkdiensten in oktober

15-01-2015

Er mogen (weer) meerdere mensen in een kerk bij elkaar komen mits de afstand 1,5 meter is. In de praktijk van ons kerkgebouw betekent dit dat er 50 mensen in de St. Anna kerk mogen zijn wat voldoende blijkt voor ons gemeente-zijn. Er van uitgaande dat de kerkdienst, het elkaar ontmoeten, het samen zingen (zingen mag op dit ogenblik niet meer) rond de Bijbel (het woord) het hart van het gemeente-zijn is.

Wanneer men niet in staat is of het nog niet aan durft om de kerkdienst te bezoeken is er nog steeds de mogelijkheid op kerkdienstgemist de dienst(en) in de St. Anna kerk te bekijken en/of te beluisteren. Druk dan in de linker (blauwe) kolom op kerkomroep.