St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-10-2020

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst (en) beleven en Gods zegen ontvangen. 

Elke zondag is er  tijdens de kerkdienst kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.


Zondag  4 oktober - Israëlzondag.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd kerk  en Israël.    
2e collecte  is bestemd instandhouding predikant plaats. 

Zondag 4 oktober - zangdienst.

19:00 uur Een alternatieve online zangdienst.

Zondag 11 oktober.

10:00 uur voorganger: Ds. D Schinkelshoek uit Amersfoort.

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor  diaconie.
                                                2e collecte is bestemd voor klein onderhoud.

Zondag 18 oktober - Jeugddienst.

10:00 uur voorganger: Ds.  T. Nielen-Rosier.  

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol

Collecten: 1e collecte is bestemd  voor Wereldvoedseldag.
2e collecte  is voor het pastoraat.

Zondag 25 oktober - Wereld diaconaat / Bijbelzondag.

10:00 uur voorganger: mw. drs. W.R. van de Kaaden –Huttingga uit Overberg.

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.  

Collecten:         1e collecte is bestemd voor Bartimeus.
        2e collecte is voor NBG.

Zondag 1 november.

10:00 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum.

Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging  Th. van Wijk.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Najaar zending.
2e collecte is bestemd voor instandhouding predikant plaats.


Activiteiten in onze gemeente,

  4 oktober: 19:00 uur Alternatieve online zangdienst. 
20 oktober: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.

Kaartje sturen ter bemoediging,

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje  staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden en kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het dan weten aan de scriba. Van harte aanbevolen.

Jeugddienst,

Op 18 oktober is er jeugddienst gepland. Het thema van de dienst sluit aan op het thema” het goede leven” van de startzondag. In de dienst is het thema: dienen of verdienen, wat is jouw levensdoel?
De dienst wordt mede voorbereid door de tieners en jongeren van de gemeente. De Ingense Band Online zal in de dienst muzikaal bijdragen. Zeker nu we als gemeente niet mogen zingen erg fijn!

Vanuit de kerkenraad,

In verband met de verscherpte maatregelen rond corona heeft de kerkenraad besloten de aanvullende dringende adviezen van de landelijke kerk te volgen. Dat betekent dat er geen samenzang meer is in de kerkdienst en dat andere bijeenkomsten voorlopig niet door gaan. De kerkdiensten, kinderkerk en tienerdienst kunnen wel doorgang vinden, uiteraard volgens de nu geldende regels. Het is vervelend om steeds zo te moeten veranderen, maar nog vervelender is dat het coronavirus steeds meer nieuwe besmettingen oplevert. Op dit moment zullen we er mee moeten leven en het ook vol zien te houden.

De kerkenraad had voor 13 oktober een gemeente avond gepland. Ook deze is tot nader order uitgesteld. Een aantal zaken willen we u nu via de maandbrief voorleggen, omdat we belangrijk vinden  om ze met u te delen. We hadden met u willen terugkijken op de afgelopen perioden en willen vooruit kijken naar de komende winterperiode. Ook hadden we met u in gesprek gaan over het Heilig Avondmaal. Dat hebben we nog niet gevierd en we wilden bespreken hoe dat misschien wel zou kunnen.

Daarnaast hadden we willen praten over de toekomst. Op basis van de plaatselijke regeling (nog goed te keuren) bestaat onze kerkenraad naast de predikant tenminste uit: 2 ouderlingen, 2 kerkrentmeesters en 2 diakenen. Op dit moment hebben we een vacature diaken jeugdouderling. We voorzien  dat begin volgend jaar en het jaar daarna een kerkenraadslid zal aftreden. Het tekort aan kerkenraadsleden is nu urgent. We moeten het Breed moderamen van de classis melden dat we niet voldoen aan het minimum aantal kerkenraadsleden en dan ook van hen horen welke mogelijkheden er zijn om verder te kunnen. We hopen op versterking, maar ook met versterking zullen we verder moeten kijken. We hadden de aanpak willen vaststellen op de gemeente avond en nu deze niet doorgaat doen we een beroep op u om met ons mee te denken.

Tot slot willen we melden dat dhr. Jack de Koster als gemeente adviseur betrokken is bij de uitdagingen die er liggen rond onderlinge communicatie en de toekomst.
 
Contactgegevens predikant: Mw. ds. T. Nielen-Rosier
Dinsdag, woensdag, donderdag, aanwezig
Woensdag  inloop / spreekuur van 10-11 uur in de Anna-kamer
Tel: 0344-691034
E-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie: 6 september  Werelddiaconaat  € 42,80    13 september Diaconie € 56,35   20 september zending   € 49,30  27 september Vredesweek € 41,30

Kerkbeheer:  6 september  instandhouding predikant plaats € 53,50    13 september verwarming  € 52,40    
20 september jeugdwerk € 67,10   30 september eredienst  € 51,30
 
Kopij,

Kopij voor de maandbrief van november 2020 moet uiterlijk woensdag 28 oktober a.s. ingeleverd zijn op 
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl