St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

06-10-2020

Kerkdiensten.

Zondag 11 oktober, 10.00 uur: ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort, Werelddiaconaatszondag.
Zondag 18 oktober, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, Jeugddienst.

Kinderkerk.

Iedere zondag is er kinderkerk. Iedereen in de basisschoolleeftijd is van harte welkom.
We starten om 10.00 uur in de kerk.

Giften.

Giften voor de kerk via mw. E. Zanting € 10,–
                                via mw. J.K. van der Linden € 10,–.
                                Via de bank is er in de maand september € 85,– binnengekomen.

Giften voor de diaconie via mw. ds. T. Nielen € 10,– en € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Vorige week was er voor het eerst sinds februari weer ouderensoos. De deelnemers waren tevoren gevraagd en bijna iedereen wilde graag komen. We keken terug op de afgelopen tijd, van veel thuis zitten en weinig contacten hebben, de revalidatie van Betty en het overlijden van Arie. 
Na een korte overdenking over het goede leven gingen we met elkaar in gesprek. Wat is nu het goede leven? Dat je elke dag weer gezond op mag staan, de contacten met kinderen en kleinkinderen, en de ervaring dat na een slechte periode weer een goede periode kan aanbreken. Dat zijn elementen van het goede leven. 
Deze middag maakten het met elkaar samenzijn, elkaar kunnen spreken, een hapje en een drankje (rondgebracht met mondkapje voor) en luisteren naar de muziek van Marja het leven ook weer een beetje lichter.

Op 18 oktober hopen we een jeugddienst te houden. De jongeren zijn druk bezig om de dienst voor te bereiden. Het wordt een interactieve dienst met als thema: Dienen of verdienen. De band Online zal een muzikale bijdrage leveren.

Ondanks de nieuwe verscherpte maatregelen kunnen we (nog?) kerkdiensten houden. Het is fijn om samen te kunnen komen, elkaar even te zien en te zingen. 
De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: 
NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor Kerkbeheer naar: 
NL56 INGB 0005 4537 10.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mw. G. Schreuders en naar mw. van Tuil aan de Pr. Beatrixstraat ter bemoediging.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur. 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 13 oktober a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl. 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.