St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

08-09-2020

Kerkdiensten.

Zondag 13 september, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.
Zondag 20 september, 10.00 uur: ds. D. M. de Jong uit Oss.

Kinderkerk.

Wat fijn dat we weer gestart zijn! Iedere zondag om 10.00 uur zijn we weer paraat. 

We gaan ons voorbereiden op de familiedienst van zondag 13 september. Na deze dienst gaan we weer verder met ons programma van Bijbel Basics.  

Groeten, 
Peter en Miranda.

Giften.

Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 10,–
                               via mw. C. van Elst € 50,–
                               via mw. A. van Bruxvoort € 10,–
                               via mw. A. Slob € 10,–
                               via dhr. P.J. van Houten € 20,–.

In de maand augustus is er € 101,– aan collectegeld binnen gekomen.

Uit de Anna-kamer.

De zomervakantie is voorbij en zo langzamerhand gaat ook het kerkenwerk weer beginnen. Ik merk dat veel dingen nog niet kunnen beginnen vanwege de coronamaatregelen. Dat is best moeilijk. Sommige mensen kijken naar bepaalde zaken uit. Het houdt mij wel bezig hoe we elkaar wel kunnen blijven ontmoeten. Tegelijk is het goed om te kijken naar wat wel gebeurt. Ik ben benieuwd hoe u erover denkt. Hebt u suggesties? Ik nodig u uit om ze te delen om elkaar bij te staan en moed en hoop te houden.

Wat wel gaat beginnen is de gespreksgroep Geloof en Belijdenis. Op dinsdag 8 september om 20.00 uur in de Anna-kamer. We bespreken hoofdstuk 11 uit het boek ‘In goed vertrouwen’ van Evert van der Veen. 

Ook de kinderkerk en tienerdienst gaan weer van start. 
Op zondag 13 september hopen we de startviering te houden met als thema: Het goede leven. De woorden uit Matteüs 6, 19-34 zullen centraal staan: “Verzamel geen schatten op aarde”, en “Maak je geen zorgen over jezelf”. 

Vooral dat laatste is best lastig in deze tijd. Toch zingen we van harte lied 978, 3 en 4.

3.
Gij hebt de bloemen op de velden
met Koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4.
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zo gaan we het nieuwe seizoen tegemoet.

Bij onveranderd coronabeleid van de overheid blijven we de kerkdiensten houden, zoals het nu gaat. 
Het is fijn om samen te kunnen komen, elkaar even te zien en te zingen. 
De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: 
NL66RABO0341103926.
Voor kerkbeheer naar: 
NL56INGB0005453710. 

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar de fam. Bleijenberg en een doos chocola naar dhr. Vonk, Pr. Beatrixstraat, ter bemoediging.

Afgelopen weekend is Arie van der Woerd overleden. We wensen zijn familie en allen die hem missen kracht en Gods nabijheid toe. 
Mogen de woorden op de kaart tot troost zijn: “God is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?” 
In de volgende De Kerk Roept zal een in memoriam verschijnen.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur tussen 
10.00 en 11.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl.

Een lieve groet.

Graag wil ik iedereen in Eck en Wiel en omstreken bedanken voor al die lieve kaarten die ik in de afgelopen 3 maanden heb ontvangen. Het heeft mij zo goed gedaan! 
Ook bedankt voor de bloemen vanuit de kerk. 
Ik ben dankbaar dat ik weer in Eck en Wiel mag zijn. 

Een lieve groet, 
Betty Borst.

Zangdienst 4 oktober.

Op 4 oktober stond een zangdienst in onze kerk ingepland. Helaas kan ook dit wegens Corona niet doorgaan (net als in maart dit jaar). 
Omdat wij toch met u en jou in contact willen blijven, willen wij D.V. die avond een alternatieve online zangdienst vanuit onze kerk organiseren / realiseren. Deze zal dan ook om 19.00 uur beginnen. 
Via  kerkdienstgemist.nl  kan iedereen deze dienst live of later bekijken / beluisteren. 
Laten we hopen en bidden dat deze manier wel kan en mag doorgaan. 

Hartelijke groeten, 
de Zangdienstcommissie.

Bijbelkring seizoen 2020-2021.

We hopen dat het seizoen 2020 - 2021 weer op de traditionele manier kan en mag doorgaan.
Dit seizoen zullen we het boekje ‘De kunst van het leven’ van Evert Schimmel als leidraad gebruiken.

Negen bijbelstudies over schoonheid in ons leven, met onderwerpen als schoonheid in de schepping, in de bijbelse taal, in muziek en bouwkunst en in de manier waarop we God mogen dienen.
De bijbelstudies sporen ons aan om elke dag schoonheid te zoeken en schoonheid te scheppen in onze dienst aan God en aan elkaar. Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie.

In principe komen we als groep de laatste dinsdagavond van de maand bij elkaar, aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur. Locatie: het jeugdgebouw. 

Data in 2020:
29 september,
27 oktober
24 november.
In december is er geen bijbelkring. 

Data in 2021:
26 januari,
23 februari,
30 maart,
20 april (week eerder i.v.m. koningsdag),
25 mei,
29 juni.

Tot slot, iedereen is welkom, alle leeftijden! Kom vrijblijvend een paar keer meedoen om te kijken of het iets voor je/u is.

Meer willen weten, even bellen met ds. Nielen, tel. 691034 of e-mailen naar, predikant@kerkeckenwiel.nl 

Hartelijke groeten, 
Alle leden van de Bijbelkring.

Ouderensoos.

Op donderdag 24 september a.s. is er na een lange periode weer ouderensoos. We hopen elkaar zoals altijd in het jeugdgebouw te ontmoeten.
Het zal vanwege de corona wat anders gaan dan we gewend zijn, maar we zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 

We hopen op uw komst op donderdag 24 september a.s. om 14.30 uur in het jeugdgebouw. 

Hartelijke groeten,
Betty Borst, tel. 692446 en Ans van Bruxvoort, tel.691939.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 15 september a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl. 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.