St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-09-2020

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst (en) beleven en Gods zegen ontvangen. 

Elke zondag is er  tijdens de kerkdienst kinderkerk in het   jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand is er een tienerdienst ook in het jeugdgebouw.

Zondag  6 september. 
  
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat.    
2e collecte  is bestemd instandhouding predikant plaats. 


Zondag 13 september Start winterwerk - Familiedienst.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen – Rosier.

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor  diaconie.
                                                2e collecte is bestemd voor eigen jeugdwerk.

Zondag 20 september.

10:00 uur voorganger: Ds.  D.M. de Jong uit Oss.  

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd  de zending.
2e collecte  is voor de verwarming.

Zondag 27 september.

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.

Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.  

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Vredesweek.
2e collecte is voor Eredienst.

Zondag 4 oktober Israël zondag.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen – Rosier.

Ouderling van dienst: G. J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Kerk en Israël.
2e collecte is bestemd voor instandhouding predikant plaats.

Activiteiten in onze gemeente,

 8  september:    20:00 uur  Gespreksgroep Geloof en Belijdenis in de Annakamer.
27 september;    19:00 uur  Vredesvesper  in de RK Onze Vrouwe Tenhemelopneming in Maurik.
29 september:    20;00 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.
   4 oktober:    19:00 uur  Online alternatieve Zangdienst.
        

Kaartje sturen ter bemoediging,

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje  staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden en kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt,
Laat het dan weten aan de scriba. Van harte welkom.

Vredesvesper,

Op zondag 27 september 2020 om 19:00uur is er een oecumenische vredesvesper in de RK kerk Onze Lieve Vrouwe  Tenhemelopneming in Maurik in het kader van de nationale vredesweek.
Het thema voor deze dienst is : Vrede verbindt verschil. Voorganger is ds. Trijnie Nielen uit Eck en Wiel.
De muziek zal verzorgd worden door Antine Drost, Jolanda van de Vathorst en Ton Sauer.

U bent van harte welkom.
Meld u zich in verband met coronamaatregelen aan bij de predikant: 0344-691034.

Rond de activiteiten,

Het coronavirus verspreidt zich nog steeds en elke week raken veel mensen besmet. Het kabinet houdt weer persconferenties en sommige regels zijn weer aangescherpt. Het heeft ook voor de activiteiten in de kerk gevolgen. We zijn blij dat we kerkdiensten kunnen houden, maar andere activiteiten worden afgelast: de rommelmarkt, waarvan we hoopten dat die toch door zou gaan, is met pijn in het hart afgelast. Ook de verkoop van oliebollen gaat niet door in oktober. En zo zijn er misschien wel meer activiteiten, die nog niet opgepakt kunnen worden. Het voelt alsof ons van alles afgenomen wordt en het is niet fijn. Hoe kunnen we elkaar blijven vasthouden en ontmoeten? Deze vraag houdt me bezig. Hoe denkt u erover?
Hebt u suggesties? Ik nodig u uit om ze te delen om elkaar bij te staan en moed en hoop te houden.


Contactgegevens predikant:
Ds. T. Nielen-Rosier
Dinsdag, woensdag, donderdag,
Woensdag aanwezig  in Anna kamer, 10-11 spreekuur / inloop
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten:

Diaconie :  2 augustus  € 24,10   
                  9 augustus  € 34,65   
                16 augustus  € 71,40 Beiroet 
                23 augustus  € 87,90 Bartimeus.

Kerk :         2 augustus  Instandhouding predikant plaats € 29,60     
                  9 augustus  Pastoraat  €36,65   
                16 augustus  Orgelfonds € 38,00   
                23 augustus  Kerk telefoon  € 28,40

Kopij, 
 
Kopij voor de maand oktober  2020 moet uiterlijk woensdag 30 september a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl