St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

25-08-2020

Kerkdiensten.

Zondag 30 augustus,   10.00 uur: ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn.
Zondag   6 september, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Kinderkerk.

De kinderkerk heeft zomervakantie! We starten weer op zondag 6 september om 10.00 uur!

Giften.

Giften voor de kerk: via mw. J.K. van der Linden € 10,– en € 10,–
                                 via mw. R. Muller € 10,–
                                 via de bank is een bedrag van € 100,– binnengekomen over de maand juli.

Giften voor de diaconie: via dhr. Th. Van Wijk € 10,–.

Uit de Annakamer.

Ook deze zomer is warm. Alweer zijn er warmterecords verbroken. Het maakt mens en dier loom. Gelukkig is het voor velen vakantie en hoeft er niet veel gepresteerd te worden. Zoals het er nu naar uitziet hebben we de grootste warmte weer gehad en kunnen we weer opademen.

Over de coronacrisis kunnen we dit nog niet zeggen. Maatregelen blijven van kracht en worden soms aangescherpt. Dat maakt onzeker over de toekomst en wakkert de angst gedurig weer aan. Het voelt als een hele kunst om er mee om te blijven gaan. Het lijkt erop dat we dat wel zullen moeten. 

Ik wens iedereen sterkte daarmee en ook dat we ondanks alles ook de mooie en goede dingen kunnen blijven vasthouden. En dat God ons nabij is. 

God immers houdt de aarde
wat leeft in staat en stand.
Hij zal ook ons bewaren,
wij eten uit zijn hand.

Lied 979, 14 uit het liedboek. (zingen en bidden in huis en kerk, 2013)

Bij onveranderd coronabeleid van de overheid blijven we de kerkdiensten houden, zoals het nu gaat. Het is fijn om weer samen te kunnen komen en voorzichtig ook te zingen. De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26.
Voor kerkbeheer naar:  NL56 INGB 0005 4537 10. 

Zorgen over gezondheid blijven er ook. Zo zijn de bloemen de afgelopen weken gegaan naar dhr. van der Woerd en naar dhr. Berendsen aan de Pr. Beatrixstraat en mw. Berendsen aan de Burgemeester Verbrughweg ter bemoediging. 
Laten we elkaar bemoedigen met gebed, een kaartje, een telefoontje.

Afgelopen weekend hoorden we dat dhr. R. Vink uit de Valentijn is overleden. We wensen zijn familie en allen die hem missen kracht en Gods nabijheid toe.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
woensdag spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl.

Markt rondom de St. Anna kerk.

De kerkenraad heeft besloten de rommelmarkt, welke gepland stond op zaterdag 5 september, geen doorgang te laten vinden. De huidige onzekerheid omtrent de ontwikkelingen van het coronavirus heeft dit doen besluiten. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers die in de risicogroep vallen. Veiligheid en gezondheid van een ieder staat voorop.
Hiermee komt ook de laatste inzameldag van zaterdag 29 augustus te vervallen. 

Namens de rommelmarktcommissie,
Jannie van der Linden.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 1 september 2020 op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.