St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

11-08-2020

Kerkdiensten.

Zondag 16 augustus, 10.00 uur: mw. ds. A.L. Rijken uit Veenendaal.
Zondag 23 augustus, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Kinderkerk. De kinderkerk heeft zomervakantie!

Giften.
  
Giften voor de kerk: via mw. J.K. van der Linden € 20,–
                                 via mw. T. van Rijswijk € 10,–
                                 via dhr. W. van der Linden € 10,–
                                 via mw. A. Slob € 10,–
                                 via mw. E. Zanting € 20,–.

Gift voor de diaconie: via dhr. Th. Van Wijk € 25,–.

Uit de Anna-kamer.

Bij onveranderd coronabeleid van de overheid houden we ook in augustus kerkdiensten. Er wordt weer gezongen. De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen.
Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.
- Voor de diaconie naar: 
NL66RABO0341103926.
- Voor kerkbeheer naar: 
NL56INGB0005453710. 

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mw. van Doorn-van Maurik, mw. van Dintel, mw. Berendsen en mw. ter Haar.

Tijdens mijn vakantie tot en met 16 augustus kunt u, indien nodig contact opnemen met de scriba, mw. Jannie van der Linden, e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl of tel. 0344-694843.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl.

Markt rondom de St. Anna kerk.

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 5 september een markt rondom de kerk. Op zaterdag 29 augustus a.s. is het laatste inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00 - 12.00 uur bij de St. Anna kerk. 
U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Kleding (in goede staat) is ook van harte welkom. Geen meubels en elektronica.
Uiteraard houden wij ons aan de corona-maatregelen. Als u spullen komt brengen, dan deze graag op de grond bij de deur zetten. Wij brengen de spullen dan verder naar binnen. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de rommelmarktcommissie,
Jannie v.d. Linden.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 18 augustus a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet,
Miranda van Dijk.