St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-08-2020

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
  
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen. 

Zondag 2 augustus.   
 
10:00 uur voorganger: Ds. A. van Vliet uit Rhenen.

Ouderling van dienst: G.W. Slob. Afkondigen Th. van Wijk.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.    
2e collecte  is bestemd instandhouding predikant plaats. 

Zondag 9 augustus.
 
10:00 uur voorganger: Mw. Ds. M.A. de Hoog uit Doorn.

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor  diaconie.
                                                2e collecte is bestemd voor de kerkomroep.
Zondag 16 augustus.

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal.  

Ouderling van dienst: J.K van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor  Rwanda.
2e collecte  is voor het orgelfonds.
Zondag 23 augustus.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.  

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Bartimeus.
2e collecte is voor het pastoraat.
Zondag 30 augustus.

10:00 uur voorganger: Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn.

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor het eigenjeugdwerk.
2e collecte is bestemd voor de kerk.

Zondag 6 september.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecten is voor het werelddiaconaat.
2e collecten is bestemd instandhouding predikant plaats.


Kopij Klepel

In september hopen we de gebruikelijke Klepel uit te delen. Ook al is nu nog onduidelijk of volgend seizoen  alle activiteiten kunnen doorgaan, toch willen we graag kopij van de voorgenomen activiteiten.  U kunt de kopij inleveren bij Jannie van der Linden, scriba@kerkeckenwiel.nl of 0344-694843 graag voor 15 augustus.

Kaartje sturen ter bemoediging

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden en kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt,
Laat het dan weten aan de scriba. Van harte welkom.

Vakantie predikant

Van 24 juli tot en met 16 augustus is de predikant afwezig in verband met vakantie. U kunt indien nodig contact opnemen met de scriba, Jannie van der Linden, scriba@kerkeckenwiel.nl of 0344-694843 

Kerkdienst

We zijn blij om weer samen te komen in de kerk. Tegelijk  is het ook anders, vanwege de coronamaatregelen. De maatregelen in het kort op een rij:
- Ontvangst bij  kerk door 2 coördinatoren
- Gezondheidscheck
- Registratie naam en telefoonnummer
- Handen wassen
- 1,5 m afstand
- Begeleiding naar plaats door coördinator ( stickers op de bank/stoel waar je kunt zitten)
- Collecte bij uitgang
- Aanwijzingen volgen voor het verlaten kerk
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met vaste plaatsen, maar kunnen ze niet garanderen. We hopen op uw begrip. 

Contactgegevens predikant

Ds. T. Nielen-Rosier
Woensdag  spreekuur / inloop in Anna kamer
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten

Diaconie   maand maart  € 147,15    maand juni € 39,50   maand juli € 259,75
Kerk         maand maart  € 229,65    maand juni € 63,00   maand  juli € 304,35   
 
Kopij voor de maandbrief
 
Kopij voor de maandbrief van september moet uiterlijk woensdag 26augustus a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl