St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Overstapdienst 12 juli 2020

12-07-2020

Wat kies jij?
 
Zondag 12 Juli 2020 was de overstapdienst van kinderen van de Kinderkerk naar de Tienerdienst. Drie meisjes, Sarah van Dijk, Sarah de Gier en Danielle ter Haar namen afscheid van de Kinderkerk en maakten de overstap naar de Tienerdienst. 
Normaliter is de overstapdienst eind Juni, maar ivm het Corona was deze dag verplaatst. Ds. Nielen-Rosier was blij dat het zo vol was in de kerk. Er moest zelfs geschoven worden met plaatsen om iedereen op Corona afstand te kunnen laten zitten.

De dominee vergeleek de Coronatijd met de tijd van Salomo. Er moesten keuzes gemaakt worden. Wat is wijsheid? Wat zijn de gevolgen van een beslissing?
Er mocht voor het eerst weer gezongen worden tijdens de kerkdienst. Dit gaf een extra feestelijk geheel aan deze bijzondere dienst. Maximaal 10 minuten! De kerkenraad had zitten rekenen dat die tien minuten niet gehaald zou worden. Het eerste lied wat gezongen werd was: Here, maak mij Uwe wegen door Uw Geest en woord bekend!
 
De drie dames werkten ook actief mee aan de dienst. Sarah de Gier vertelde wat volgens haar wijsheid was. Danielle ter Haar las voor uit de Samenleesbijbel over de droom van Salomo waarin hij aan God wijsheid vraagt.
Daarna werd gezongen: een rijke schat aan wijsheid schonk God ons in zijn woord. Vervolgens gaf de dominee de gemeente de tijd om het pepermuntje tot zich te nemen. De verkondiging ging over wat kies je? Wat zijn de gevolgen van je keuze?

Na de preek las Sarah van Dijk een verhaal voor over wijsheid. De kern was: als je God in je hart toelaat, kun je goede keuzes maken.
De kinderen kwamen naar voren en werden toegezongen met: er zijn al zo’n 12 jaar verlopen. Peter van Dijk had voor iedereen een persoonlijk woord. De kinderen kregen een map met dingen die ze de aflopen jaren gemaakt hadden. Scriba van der Linde reikte vervolgens een liedboek uit, waarin de dominee een tekst geschreven had. Vervolgens heette Johan van Gelderen de drie dames welkom bij de tienerdienst. Samen met Jan van Dijk overhandigde hij hen een eierdopje met hun naam er op. Bij tienerbijeenkomsten wordt er eerst gegeten. Daar is een eitje bij.

Na het Amen werd de gemeente verzocht om weer te gaan zitten. Ouderling van dienst, GJ vd Pol nam het woord. Hij wilde het jeugdteam bedanken. Peter en Miranda van Dijk, Conny ter Haar-van Dijk en Johan van Gelderen.
Ds. Nielen, Jian, Gerrit Jan en Peter van Dijk kregen bloemen als dank voor het regelen dat er gedurende de Corona tijd toch kerkdiensten gehouden konden worden en dat die te horen en te zien waren op internet.

Toen werd de organiste naar beneden geroepen. Om het niet stil te laten zijn in de kerk, speelde Peter van Dijk  trompet. 1 Augustus 2020 is het 25 jaar geleden dat ze organiste werd in de st. Annakerk. Ze was ook lid van het Corona team. Ze was kort geleden 50 jaar geworden. Als opvolgster van Anneke van Roekel was ze in die 25 jaar maar twee keer afwezig geweest. Een keer toen haar vader net overleden was en afgelopen jaar toen ze mee naar het Roosevelt huis in Doorn was geweest. Maar ze had wel vervanging geregeld, die onder toezicht van haar moeder stond tijdens de dienst.
In totaal heeft Marja ongeveer 1700 keer gespeeld in de diensten. Ouderling van de Pol vroeg zich hardop af hoe ze dat allemaal deed. Het moest muzikaal goed voorbereid zijn. Organisatorisch moest het goed zijn. Het moest tot Gods eer zijn. Stijlvol en strak. Kortom Marja is volgens van de Pol “akelig irritant precies” als het  orgelspel betreft. De PKN kerk heeft haar daarom een onderscheiding toegekend, die hij haar op gepaste afstand overhandigde. Tot slot kreeg ze een grote bos bloemen.
Het einde van een bijzondere, feestelijke dienst.
 
Klik op de eerste foto voor een impressie van de overstapdienst. De foto`s / tekst zijn van Jan Hogendoorn.