St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

14-07-2020

Kerkdiensten.

Zondag 19 juli,           10.00 uur: ds. D.M. v.d. Wel uit Langbroek.
Zondag 26 juli,           10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen.
Zondag   2 augustus, 10.00 uur: ds. A. van Vliet uit Rhenen.
Zondag   9 augustus, 10.00 uur: ds. mw. M.A. de Hoog uit Doorn.

Kinderkerk.

De kinderkerk heeft zomervakantie!

Giften.

Giften voor de kerk: via mw. J.K. van der Linden € 10,– en € 20,–
                                 via ds. T. Nielen € 20,–
                                 Via de bank is een bedrag van € 60,– binnen gekomen over de maand juni.

Giften voor de diaconie. via J.K. van der Linden € 20,–
Giften in de coronatijd € 540,–
 
Uit de Annakamer.

Vanaf juli kunt u weer naar de kerk komen. Er is ruimte voor ongeveer 50 mensen bij handhaving van de anderhalve meter. Er zijn coördinatoren die u begroeten, noteren dat u er bent en een plaats wijzen.
Deze week hopen we meer te horen over het zingen in de kerk en daar dan als kerkenraad een besluit over te nemen. Houd de website van de kerk of facebook in de gaten. Het coronavirus is in Nederland op z’n retour, toch blijft voorzichtigheid geboden.
De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden.

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden: 
voor de diaconie naar: NL66RABO0341103926.
voor kerkbeheer naar: NL56INGB0005453710. 

Als De Kerk Roept verschijnt is de overstapviering op 12 juli al geweest. Drie tieners maken de overstap van de kinderkerk naar de tienerdienst. De dienst heeft als thema: Wat kies jij? We staan stil bij de keuze van Salomo voor wijsheid en denken na wat wijsheid is en of wij dat ook nodig hebben in ons leven en waarom dan? Zou het ook onze keuze zijn? De kinderkerk zal in ieder geval een aantal liedjes die ze opgenomen hebben ten gehore brengen. Het belooft een mooie dienst te worden!

In de dienst zal ook aandacht gegeven worden aan het feit dat onze organist Marja van Amerongen 25 jaar organist is. Elke zondag is zij aanwezig om met haar muziek de zang te ondersteunen en ook bij andere gelegenheden, zoals de weeksluiting in Valentijn of de kerst-of paasviering van de ouderensoos, speelt ze vaak en de (gast)predikanten adviseert ze over de te zingen liederen. Dat kan niet ongemerkt voorbij gaan. 
Namens de kerkenraad hartelijk dank!

Zorgen blijven er ook rond gezondheid en ziekte. Sommige gemeenteleden zijn ernstig ziek. Anderen hebben de zorg voor hun zieke ouders. Laten we hen opnemen in onze gebeden en hen steunen met een telefoontje of kaartje. In de hal van de kerk hangen weer briefjes met namen van gemeenteleden die een kaartje ter bemoediging kunnen gebruiken.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mw. van Zoest ter bemoediging en naar mw. van Verseveld, omdat ze thuis kwam uit het ziekenhuis.

De zomervakantie staat voor de deur. Ik heb nog niet het idee dat het al weer zover is. De afgelopen tijd heeft ook wat gedaan met mijn tijdsbeleving en ook vakanties zijn anders. Geen verre reizen en voorzichtigheid in wat wel of niet kan. 
Zelf neem ik vakantie van 24 juli tot en met 16 augustus. Indien nodig kunt u contact opnemen met de scriba, Jannie van der Linden, e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl of tel. 0344-694843. 

Ik wens u een goede tijd toe. Een tijd om tot rust te komen en weer op te laden. Ook thuis of in het werk. Daarom nog het volgende gebed:

Bidden is stil worden…
God, ik ben veel te weinig stil,
alsmaar drukte, lawaai, stress.
Hoe kom ik tot stilte?
Waar vind ik stilte?
Is het stil bij U?

Of kom ik ook bij U mezelf tegen?
Zie ik mezelf in een spiegel,
mijn onrust, rusteloosheid, 
moeheid.
Hoe kom ik dan tot stilte?

Of juist door alle onrust heen
tot ik kijk in de diepte 
van mijn ziel,
of welke naam je je binnenste 
ook maar geeft.

Daar in die eigen diepte is het stil,
daar ben ik thuis bij mezelf,
daar vind ik God,
daar komt alles tot rust en stilte
en ik weet weer waarvoor ik leef.
Amen.

Bron: Help ons U te vinden.
101 nieuwe gebeden. 
Uitgave PKN, 2014

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00. 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 4 augustus a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.