St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

05-07-2020

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
    
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag  5 juli.     

10:00 uur voorganger: Drs. H.J. Boon uit Den Burg.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte bestemd binnenlands pastoraat.    
2e collecte  bestemd instandhouding predikant plaats. 
Zondag 12 juli - Overstapdienst (familie dienst).

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 
 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor  eigen jeugdwerk
                                                2e collecte is bestemd voor de erediensten.
Zondag 19 juli.

10:00 uur voorganger: Ds. D.M. van de Wel uit Langbroek. 

Ouderling van dienst: J.K van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte  is voor de kerk.
Zondag 26 juli.

10:00 uur voorganger: Ds. G Boer uit Rhenen.

Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.  

Collecten: 1e collecte is bestemd voorde diaconie.
2e collecte is voor de ouderensoos.
Zondag 2augustus.

10:00 uur voorganger: Ds. A. van Vliet uit Rhenen

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd instandhouding predikant plaats.

Activiteiten in onze gemeente,
14 juli: 20.00 uur Anna-kamer, Gebedsgroep Geloof en Belijdenis.

Kopij Klepel,

In september hopen we de gebruikelijke Klepel uit te delen. Ook al is nu nog onduidelijk of volgend seizoen  alle activiteiten kunnen doorgaan, toch willen we graag kopij van de voorgenomen activiteiten. U kunt de kopij inleveren bij Jannie vd. Linden, scriba@kerkeckenwiel.nl  of 0344-694843 graag voor 15 augustus.

Vanuit de kerkenraad,

De kerkenraad heeft op dit moment, naast de besluiten rond de coronacrisis, een aantal stevige uitdagingen op het bordje liggen. De vacatures die er zijn en aankomen in de kerkenraad en bij  ondersteunende functies, de communicatie binnen de kerkenraad en met de gemeente, alsmede de ontwikkelingen van beleid in een krimpende gemeente vragen aandacht. We hebben daarom gekozen voor begeleiding door een gemeenteadviseur om ons daar bij te ondersteunen en in te adviseren. Vanaf september gaan we hiermee aan de slag.

Kaartje sturen ter bemoediging,

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje  staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden en kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het dan weten aan de scriba. Van harte welkom.

Vakantie predikant,

Van 24 juli tot en met 16 augustus is de predikant afwezig in verband met vakantie. U kunt indien nodig contact opnemen met de scriba, Jannie van der Linden, scriba@kerkeckenwiel.nl  of 0344-694843 

Bijna vakantie……

Zondag 12 juli is de laatste keer kinderkerk van het seizoen. 3 kinderen die afscheid nemen van onze club kinderen. Maar wij nemen niet definitief afscheid…..gelukkig zien wij deze kinderen weer terug tijdens de tienerdienst. Wij mogen terug kijken op een mooi seizoen, met als hoogte punt het maken van een 120 tal Palmpasenstokken voor de ouderen van onze gemeente en alle bewoners van “De Valentijn”. Een mooi gebaar vanuit  de Kinderkerk waarmee wij op velen gezichten een glimlach hebben getoverd. Wij hebben dit overigens niet alleen gedaan…..met hulp van enkele gemeente leden en sponsoring hebben wij dit kunnen doen…..vele handen maken licht werk.   
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!!!!!!
Met een zonnige groet vanuit de Kinderkerk.

Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen-Rosier
Dinsdag, woensdag, donderdag, aanwezig in de gemeente.
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer, 10-11 spreekuur / inloop
Tel: 0344-691034
E- mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 
Kopij voor de maandbrief van augustus 2020 moet uiterlijk woensdag 29 juli a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl