St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Kerkdiensten in December

15-01-2015

De aanscherping van de corona maatregelen door de overheid voor de kerken luid als volg;

In de maand december mogen er maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen komen tijdens
de eredienst. Ook de gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden.

Er is nog steeds de mogelijkheid op kerkdienstgemist de dienst(en) in de St. Anna kerk te bekijken
en/of te beluisteren. Druk dan in de linker (blauwe) kolom op kerkomroep.

Vanwege corona zullen ook de vieringen in december anders zijn. Op kerstavond zal er een kerstzang-avond gehouden worden, zonder publiek, rechtstreeks en naderhand te volgen via kerkdienst gemist. De muziekvereniging zal in een kleine samenstelling kerstliederen spelen en enkele zangers zullen zingen.
 
Zoals het er nu naar uitziet zullen ook op kerstmorgen 30 mensen aanwezig kunnen zijn. Ook voor die dienst ziet de kerkenraad zich genoodzaakt u te vragen om te reserveren bij Jannie van der Linden, op 23 december tussen 2en 4 uur. Ook nu gaat het op volgorde van aanmelding. Het jeugdgebouw is beschikbaar om als er zich meer dan 30 mensen aanmelden daar samen via kerkdienst gemist de dienst te volgen.
We willen graag anders, maar helaas kan dat nog niet.

Op nieuwjaarsmorgen is er een gebedsdienst om 10.30 uur. De geplande nieuwjaarsreceptie na de dienst op 3 januari 2021 zal komen te vervallen. Dat neemt niet weg dat we iedereen Gods zegen toewensen voor het komende jaar 2021.