St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

30-06-2020

Kerkdiensten.

Zondag   5 juli, 10.00 uur: drs. H.J. Boon uit Den Burg.
Zondag 12 juli, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, overstapdienst.

Kinderkerk.

Nog twee zondagen voor de kinderkerk en ons seizoen zit er al weer op. Een seizoen dat wij nooit meer zullen vergeten. We sluiten af op zondag 12 juli. We nemen dan afscheid van 3 kinderen. Niet echt afscheid maar ze gaan ons verlaten en stappen in bij de tienerdienst. 
Heel veel plezier bij de tienerdienst!

Giften.

Giften voor de kerk via mw. J.K. van der Linden € 5,–
                               via mw. R. Muller € 10,– en € 10,-
                               via mw. J.K. van der Linden (R. Muller) € 20,–
                               via ds. T. Nielen € 20,–
                               via A. van Bruxvoort € 10,–. 

Via de bank is er in de maand mei € 525,– binnen gekomen. 
Alle gevers hartelijk dank hier voor.

Uit de Annakamer.

De afgelopen zondagen hebben we geoefend met meer mensen in de kerk. Het is fijn om elkaar weer in de kerk te zien en zo met elkaar God te dienen. Tegelijk is het wennen. Wennen, voor u, die de kerk bezoekt. De bewegwijzering, de vragen, handen ontsmetten, de 1,5 meter afstand, het niet zingen, niet napraten. Wennen voor degenen die er steeds waren, werkt beeld en geluid, naar wie kijk ik, hoe gaat dat orgelspel zonder zang? Een ding is mij duidelijk, het blijft behelpen en de maatregelen druisen in tegen hoe we als kerk willen zijn. Vooralsnog hebben we geduld nodig en doen we wat kan binnen de ruimte die we van overheidswege krijgen. We hebben verantwoordelijkheid naar elkaar en verantwoordelijkheid is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor de kerkenraad.

In de erediensten gaan vanaf nu weer de predikanten voor die op het rooster staan. Voor de zomer betekent het dat ik de overstapviering leid. We zijn druk bezig met de voorbereiding om met en voor de overstappers een mooie dienst te verzorgen.

De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 
Ook geld voor de collecte kan overgemaakt worden: voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26 en voor kerkbeheer: NL56 INGB 0005 4537 10.

Corona of niet, het leven gaat door, met zijn mooie kanten en met z’n verdrietige kanten. Mooi is om te horen dat jongeren geslaagd zijn voor hun opleiding en dat operaties geslaagd zijn. Verdrietig is als een operatie niet geslaagd is en je moet leven met de boodschap dat er niets meer te doen valt. Dat is slikken. 
Verdrietig zijn ook de kleine en grotere ongelukken die je kunnen treffen. Wat een zorgen zijn er dan ineens! Laten we er dan voor elkaar zijn.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar de familie Verbrugh aan de Verbrughweg en naar de familie van Roekel ter bemoediging.

God, geef me/ons
kalmte om te aanvaarden
wat ik/we niet kunnen veranderen,
moed om te veranderen
wat ik/we kunnen veranderen,
wijsheid om tussen deze twee
onderscheid te maken.

Zelf ben ik naast de zondagen die ik voorga, ook weer op woensdag aanwezig in de Anna-kamer. 
Zo mogelijk kan ik ook op bezoek mits u dat goed vindt, gezond bent, anderhalve meter …. En ik kan op afspraak bezoek ontvangen.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
ma-vrij spreekuur tussen 
10.00 en 11.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave (dubbel nummer) moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 7 juli op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Let op: het is dan voor de zondagen 19 en 26 juli en 2 en 9 augustus.

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.