St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

16-06-2020

Kerkdiensten.

Zondag 21 juni, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.
Zondag 28 juni, 10.00 uur: mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden.

Kinderkerk.

Dat er niet meer gezongen mocht worden in de kerk was voor de kinderen lastig te begrijpen. Het was ook raar. Bijna lege kerk en dan alleen instrumentale muziek was minder ‘gezellig’. Daar moet je iets mee, dacht Peter. We hebben op een zaterdag met instrumentale begeleiding een aantal nummers in de kerk opgenomen. Per week wordt er een nummer ten gehore gebracht. Heeft u de eerste nummers al gezien en gehoord?

Eind van dit seizoen gaan we afscheid nemen van 3 van onze kinderen. Zondag 14 juni hebben ze proef mogen draaien bij de Tienerdienst. We zijn benieuwd naar hun verhalen. 

We blijven na de zomervakantie met 4 kinderen over. Een klein groepje nog maar. Maar we gaan vol enthousiasme door!

Hartelijke groet, 
Peter en Miranda.


Giften.

Giften voor de kerk via mw. J.K. van der Linden € 10,– en € 20,–;                                
                                via dhr. W. van der Linden € 50,– en
                                via mw. A. Slob € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Heel langzaam worden regels versoepeld. Dat betekent dat ook op zondag in de kerk langzaam meer mensen kunnen komen. Inmiddels is het gebruikersplan klaar. U kunt het lezen op de website van de kerk. 
Afgelopen zondag hadden verschillende mensen een taak in de kerk. Zo waren er meer mensen dan de 5 tot nu toe en de kinderen. Elke keer een paar meer om te kijken hoe het gaat. 
Helaas mag er niet gezongen worden in de dienst. De kinderkerk heeft een aantal liederen opgenomen en laten die op zondag zien en horen. Zo blijven liederen klinken. 
De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met scriba Jannie vd. Linden
Ook geld voor de collecte kan overgemaakt worden: voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26 en voor  kerkbeheer: NL56 INGB 0005 4537 10.

We denken na over de overstapviering, die uitgesteld is naar 12 juli. We hopen er een mooie viering van te maken binnen de mogelijkheden die er nu zijn.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mw. Dickie van Oort en dhr. Piet Noorlander, omdat zij thuisgekomen zijn uit het ziekenhuis. 
Ook gingen bloemen naar de familie van Leusden vanwege hun 40-jarig huwelijk. 

Met bloemen kunnen we elkaar blijven bemoedigen en feliciteren. En met liederen:

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht! 

Lied 695, Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

Zelf ben ik naast de zondagen die ik voorga, ook weer op woensdag aanwezig in de Anna-kamer.
Zo mogelijk kan ik ook op bezoek mits u dat goed vindt, gezond bent, op anderhalve meter. En ik kan op afspraak bezoek ontvangen.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
ma-vrij spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Markt rondom de St. Anna kerk.

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 5 september een markt rondom de kerk. Zaterdag 29 augustus a.s. is het laatste inzamelmoment van 10.00 tot 12.00 uur bij de St. Anna kerk.
U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Kleding (in goede staat) is ook van harte welkom. Geen meubels en elektronica. 

Uiteraard houden wij ons aan de coronamaatregelen. Als u spullen komt brengen, dan deze graag op de grond bij de deur zetten. Wij brengen de spullen dan verder naar binnen. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de rommelmarktcommissie, 
Jannie v.d. Linden.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 23 juni a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.