St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Kerkdienst op zondag 28 juni, 10.00 uur

28-06-2020

Vanwege het coronavirus zijn de kerkdiensten met kerkgangers opgeschort naar landelijk beleid.
Om de leden van onze kerk / gemeenschap toch een woord van vertroosting te bieden is er de 
mogelijkheid om via kerkdienstgemist een korte viering te bekijken / beluisteren.

Door te drukken op de link hieronder bent u rechtstreeks met de diensten van de St. Anna kerk
verbonden, live tijdens de kerkdienst maar ook op elk willekeurig tijdstip (een herhaling)   

       
                                             kerkdienstgemist.nl


De orde van dienst op zondag 28 juni, aanvang 10:00 uur vindt u hieronder;  

Predikant;     Mw. dr. M.C.A. Korpel uit  Leusden
Ouderling;    Gerrit Slob
Afkondiging; Theo van Wijk
Organist;       Marja van Amerongen
Kinderen;      Peter van Dijk

*   Inleidende orgelmuziek en aansteken paaskaars 

*   Mededelingen 

*   Psalm 42: 1, 2

*   Stil gebed

*   Hulp en groet

*   Moment voor kinderen, door Peter van Dijk met lied

*   Gebed

*   Lied 281: 1, 2, 3 (Wij zoeken hier uw aangezicht)

*   Lezing Oude Testament: Jesaja 55: 1-11

*   Lezing Nieuwe Testament: Opb. 22:17

*   Gezang 115:3 (Wie dorst heeft, laat hij drinken)

*   Overdenking

*   Lied 653: 1, 3 (U kennen uit en tot u leven / Gij zijt het water ons ten leve)

*   Gebed, stil gebed en Onze Vader

*   Slotlied : Lied 678: 3, 4, 5 (De regen zal, de vroege en de spade)

*   Zegen

In juli mogen er meerdere mensen in een kerk bij elkaar komen mits de afstand 1,5 meter is. In de praktijk van ons kerkgebouw betekent dit dat er 60 mensen in de St. Anna kerk mogen zijn wat voldoende blijkt voor ons gemeente-zijn.

Wanneer men niet in staat is of het nog niet aan durft om de kerkdienst te bezoeken is er nog steeds de mogelijkheid op kerkdienstgemist de dienst(en) in de St. Anna kerk te bekijken en/of te beluisteren. Druk dan in de linker (blauwe) kolom op kerkomroep.

Deze blog die ten tijde dat u niet naar de kerk mocht komen op de website staat / stond zal daarmee komen te vervallen er van uitgaande dat de kerkdienst, het elkaar ontmoeten, het samen zingen (wat nog niet mag) rond de Bijbel (het woord) het hart van het gemeente-zijn is. 


                                                  Collecte  

                Nu we niet meer in de dienst zelf kunnen collecteren  
              maar u wilt toch aan de diaconie en/of de kerk doneren

                          het rekeningnummer van de diaconie is;  
NL66 RABO 0341 1039 26  t.n.v.  DIAKONIE HERV GEMEENTE ECK EN WIEL 

                            en het rekeningnummer van de kerk is; 
                     NL56 INGB  0005 4537 10  t.n.v.  ST ANNA KERK

                                    Bedankt voor uw bijdrage / gift