St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Corona-protocol van de St. Anna Kerk

00-00-0000

Dit gebruiksplan is een invulling van het protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomst van de PKN, versie 2, 8 juli 2020. 

Onderdeel: kerkgebouw

Coördinator:
 
Tijdens iedere dienst worden twee coördinatoren aangesteld. Er staat altijd 1 coördinator bij de ingang. De andere coördinator begeleidt bezoekers en wijst plaatsen toe.
De coördinatoren zien toe op het handhaven van het protocol en gebruiksplan.

Taken coördinator:
 
Begroeten kerkgangers
Vraag naar gezondheid
Uitleg regels:
        o Ontsmet u handen
        o Vermijd toiletbezoek
        o Geen garderobe
        o Alleen huisgenoten zitten bij elkaar
        o Plaatsen worden toegewezen
Toewijzen plaatsen
Aanspreken kerkgangers die regels niet opvolgen of verschijnselen vertonen

Beschikbare plaatsen:
 
Er is een indeling gemaakt van beschikbare zitplaatsen. Er zijn 38 zitplaatsen voor personen die alleen deelnemen aan de eredienst. Daarbovenop zijn er 12 zitplaatsen voor huisgenoten en nog eens 4 voor een derde huisgenoot. Dit naast de kanselplaats voor de predikant en organist. Naast het orgel zijn nog 4 plaatsen beschikbaar voor 1 gezin/huisgenoten. De totale maximale capaciteit van de kerk is dus 60 mensen.
In het koor van de kerk zit de kerkenraad. Er zijn 5 zitplaatsen (inclusief de historische notabelen plaatsen).
Er zijn 8 plaatsen op de stoelen in het midden van de kerk. Deze worden gebruikt door de kinderkerk en indien er een zanggroepje is nemen de zangers daar plaats tijdens uitvoering van een lied. Er mogen dan geen andere kerkgangers in dit vak zitten. (alleen van toepassing indien zang is toegestaan)
Aangezien de kerkgang gemiddeld 30-40 personen is werken we niet met een reserveringssysteem. Bij speciale diensten wordt vooraf besloten of reservering nodig is om te voorkomen dat mensen geweigerd moeten worden (overstapdienst, startzondag, kerst, bruiloft, begrafenis).

Ontvangst:
 
Voor de deur staat een bord met de toelatingscriteria
        o U bent van harte welkom onze diensten te bezoeken als u geen klachten heeft. Dit betekent geen: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging
Bij de ingang staat een coördinator, bij mooi weer buiten, anders direct binnen
Ontsmettingsmiddel voor handen staat op een tafel
Na de tafel staat een bord met de regels

Looproute:
 
De kerk is zo ingericht dat de gangpaden in het voorste gedeelte veilig kunnen worden gebruikt. Dit betekent dat mensen met een taak over deze paden kunnen lopen tijdens de dienst. De gangpaden in het achtergedeelte kennen 1 richting verkeer. Voor de dienst richting de zitplaatsen, na de dienst richting uitgang.
Vulling van de kerk vindt plaats per vak. Eerst de verst gelegen zitplaats en dan vullen richting ingang. Dit om te voorkomen dat mensen elkaar kruisen.
Verlaten kerkgebouw: dit gebeurt per vak: eerst zijde ingang, midden, zijde consistorie, achtergedeelte links, achtergedeelte rechts.

Collecte:
 
Bij de uitgang staan twee collectezakken op een staander:
        o Diaconie
        o Kerk
•       De kerkrentmeesters neemen het geld mee naar huis in collectezakken. Tellen na 24 uur.

Afscheid:
 
De predikant en ouderling van dienst staan bij de uitgang op 1,5 meter afstand van elkaar en wensen een ieder een fijne zondag.
Gemeenteleden lopen aan zijde garderobe langs de collectezakken, andere zijde staan predikant en ouderling van dienst. 
De klapdeur is geopend aan zijde garderobe. 


Met inachtneming van bovenstaande maatregelen bent u van harte welkom in de St. Anna Kerk.