St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

02-06-2020

Kerkdiensten.

Zondag   7 juni, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren.
Zondag 14 juni, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Kinderkerk.

Wat een plezier hebben we weer. De kinderkerk is inmiddels weer gestart. U heeft ze misschien wel gezien tijdens het bekijken van de digitale dienst. De regelgeving waar we ons aan moeten houden was in het begin wennen maar inmiddels weten we niet beter. Met dank aan de beheerder van het jeugdgebouw die voor ons een vaste opstelling heeft gecreëerd.

De maand juni staat altijd in het teken van afscheid van de groep 8-ers. Omdat we net pas weer bij elkaar zijn hebben we besloten dat de kinderkerk langer doorgaat. Het afscheid staat gepland op zondag 12 juli a.s. Hoe we dit ter uitvoering gaan brengen staat nog niet vast. 

Giften.

Gift voor de kerk via mw. J.K. van der Linden € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Als u dit leest is het al weer Pinksteren geweest. Pinksteren, het feest van de Geest, die Jezus beloofd heeft, om ons aan Gods daden te herinneren, ons daarmee te bemoedigen en aan te sporen om vanuit zijn Geest te leven en te handelen. Of zoals ik tegenkwam in een brochure van de Protestantse Kerk:

                                                     Ik geloof de Geest, die heilig
                                                  als een vuurgloed ons verwarmt.
                                                Die ons troost en steeds bemoedigt
                                                        als het leven ons verlamt.
                                                       Gods Geest wil inspireren
                                                       zo verfrissend als de wind.
                                                   Als een bron wil zij ons voeden
                                                    die gemeenschap samenbindt.

                                                      Mirjam Sloots, in Opengaan. 
                                                       Vijftig mogelijkheden om je 
                                                       open te stellen. PKN 2009.

Ik wens u toe, dat u daar iets van ervaart in het leven nu. Dat rare leven, dat door een virus bepaald wordt, waardoor we elkaar nu niet zien of spreken. Een leven wat gewoon doorgaat, buiten, in de natuur, ik zelf heb een heleboel geleerd van de nestelende vogels in de tuin, maar ook binnen in ons leven. Ziekte, overlijden, operaties, tobben met de gezondheid, het gaat gewoon door. Ik wens een ieder Gods nabijheid toe in deze situaties. 

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar de familie van Ingen in de Rijnstraat ter bemoediging en naar de familie van Brenk aan de Ganzert, vanwege hun 55-jarig huwelijk.

Als een vorm van bemoediging hebben we een Pinkster-editie van De Klepel gemaakt. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage, van teksten inleveren en vormgeven tot vermenigvuldigen en rondbrengen!

Het was fijn om de kinderen van de kinderkerk weer in de kerk te zien. Het was een van de kleine stappen die we weer met elkaar kunnen maken. Tegelijk maakte het ons duidelijk dat we van tevoren veel bedacht hadden en dat we tijdens de viering toch dingen tegenkwamen die we vergeten waren. Dat maakt ons voorzichtig met het vervolg. 

Als kerkenraad hebben we het volgende vastgesteld; kerkdiensten in de 1,5 meter samenleving.

De Rijksoverheid geeft stap voor stap meer ruimte om dingen weer samen te doen. Vanaf 1 juni mogen we weer in de kerk samenkomen met maximaal 30 mensen. We zijn natuurlijk blij dat het samenkomen als gemeente in ons kerkgebouw weer kan. Tegelijkertijd zorgen de regels die blijven voor veel vragen en zullen we nog afwegingen moeten maken. We volgen het beleid van de landelijke PKN om in de maand juni te oefenen met het protocol wat daarvoor is opgesteld. We maken eerst een gebruikersplan voor de kerk.
In stappen zullen we met steeds meer mensen, vooral met een taak, oefenen met dit gebruikersplan.
We streven er naar om in juli de kerk weer open te stellen. De overheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Bij het betreden van de kerk zullen we daarom (volgens protocol) mensen begroeten en vragen naar de gezondheid. Ook zullen we mensen begeleiden naar een zitplek of een zitplek toewijzen, zodat de 1,5 meter richtlijn gewaarborgd is. Er zijn nog best veel lastige punten om op een goede en waardige manier de eredienst vorm te geven.

Onze diensten blijven in elk geval te zien en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Nu we met meer mensen de dienst mogen vormgeven zal ook dat voor meer beleving zorgen. Gemeenteleden zullen zodra kerkgang weer mogelijk is in de eerste plaats zelf een afweging moeten maken of ze de dienst via internet willen volgen of liever naar de kerk gaan. Zeker ook voor onze gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid een moeilijke en emotionele afweging. Voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. Geld voor de collecte kan overgemaakt worden, voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26 en voor Kerkbeheer: NL56 INGB 0005 4537 10

Op dit moment werkt een werkgroep aan het gebruikersplan. Met de gastpredikanten nemen we contact op en zij gaan zo mogelijk weer voor. Naast de kerkdiensten is er nog veel meer. Vergaderen, Bijbelstudies ontmoetingen. Ook daar denken we over na.

Zelf ben ik naast de zondagen die ik voorga, ook weer op woensdag aanwezig in de Anna-kamer. Zo mogelijk kan ik ook op bezoek mits u dat goed vindt, gezond bent, anderhalve meter…. En ik kan op afspraak bezoek ontvangen. In de week na Pinksteren even niet, omdat ik dan een weekje vakantie neem. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Jannie van der Linden.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
ma-vrij spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Markt rondom de St. Anna kerk.

Net als vorig jaar is er zaterdag D.V. 5 september een markt rondom de kerk. Zaterdag 29 augustus a.s. 
is het laatste inzamelmoment van 10.00 tot 12.00 uur bij de St. Anna kerk. U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. kleding (in goede staat) is ook van harte welkom.
Geen meubels en elektronica. 

Uiteraard houden wij ons aan de corona maatregelen. Als u spullen komt brengen, dan deze graag op de grond bij de deur zetten. Wij brengen het dan verder naar binnen. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de rommelmarktcommissie,
Jannie v.d. Linden.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 9 juni a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.