St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

02-01-2018

Kerkdiensten.

Zondag 24 mei, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen.
Zondag 31 mei, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, 1e pinksterdag,

Kinderkerk.

Zondag 17 mei zijn we weer voor het eerst bij elkaar gekomen. Even wennen, het is anders dan anders. Maar alles beter dan de afstand die we afgelopen weken hebben ervaren. 
U kunt ons ook zien tijdens de online diensten! 

Giften.

Giften voor de kerk via mw. J.K. van der Linden € 10,– en € 50,–.
Via de bank is er ook € 440,– binnengekomen voor de kerk. 
Alle gevers hartelijk dank hier voor.

Uit de Annakamer.

Voorzichtig worden de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld. Als De Kerk Roept verschijnt is de kinderkerk een keer bij elkaar geweest. Het roept de vraag op wanneer we weer samen in de kerk kunnen zijn op zondag. 
Als kerkenraad volgen we de richtlijnen van de overheid en het protocol dat de landelijke kerk deze week zal laten verschijnen. Op het moment van schrijven weet ik dit nog niet. In ieder geval gaan de kerkdiensten zonder kerkgangers door tot en met Pinksteren. Na de kerkenraadsvergadering van 18 mei zullen we zo spoedig mogelijk van ons laten horen, via de website en de mededelingen op zondag. Naast angst en vertrouwen is verantwoordelijkheid een belangrijke waarde waar we ons door laten leiden. Risico’s op besmetting willen we niet vergroten.
Ondertussen gaan de kerkdiensten zonder kerkgangers door. Inmiddels ook een paar keer met gastvoorgangers. Het blijft vreemd in een lege kerk. Hoewel, toen ik de laatste keer weer op de preekstoel stond, was dat ook voor mij meer vertrouwd. Ik kon me u beter voorstellen en had meer zicht. De dienst houden we nog kort en zo mogelijk gaan we, naast zang, gebruik maken van cd’s.
Voor wie geen internet heeft en ook iets van de vieringen mee wil maken: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden.

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden: voor kerkbeheer: NL56INGB0005453710, en voor de diaconie: NL66RABO-0341103926.

Ik hoop dat het met u goed gaat, dat u gezond bent en dat u mensen om u heen hebt. Contact op afstand valt niet altijd mee. Ik merk dat ik het fijn vind om mensen gewoon te kunnen aankijken. Telefonisch contact en contact via beeld is een goed alternatief, maar haalt het niet bij het echte contact. 
We zijn alweer druk bezig met een extra editie van de Klepel en hopen dat die een schakel is in het onderlinge contact, tussen kerkleden en tussen kerkleden en dorpgenoten.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mw. W. Verbrugh en mw. A. Baars ter bemoediging en naar de fam. Hasselaar als felicitatie voor hun 65-jarig huwelijk.

Het klokluiden voor troost en bemoediging op woensdagavond is op 5 mei afgerond.

Vanuit de voorbereiding op de dienst van aanstaande zondag, 17 mei, kwam ik in het verhaal van David en Abigail de volgende woorden van Abigail tegen: 

“Mocht iemand het wagen om u (David) te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig opgeborgen zijn in de buidel waarin de HEER, uw God, de mensenlevens bewaart”. 
(1 Samuel 25, 29). 

Een tekst die geciteerd wordt op joodse graven als troost en een tekst die ook nu, nu we het coronavirus als een gevaar beleven, troost biedt: bij God zijn we veilig.

Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
ma-vrij spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00 uur, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl.
 
Huur een volkstuin 

Huur een volkstuin en teel je eigen onbespoten groente. Het huren van een volkstuin in Eck en Wiel is spotgoedkoop in vergelijking met de huurprijzen in de Randstad. Op een volkstuin kun je naar eigen inzicht onbespoten aardappelen, fruit, verse groenten, bloemen en tuinkruiden telen naar eigen inzicht en smaak. Bij een goed gebruik van de tuin en wat hulpmiddelen kun je bijna het jaar rond verse groenten van je eigen tuin eten.

Tuinieren werkt heel ontspannend en rustgevend en is geschikt voor mensen van 15 tot boven de 80 jaar oud. Je leert vaak mensen en of nieuwe groentesoorten kennen en soms zelfs kun je recepten uitwisselen. 

Wegens een tussentijdse opzegging zijn er nog enkele volkstuinen beschikbaar. Als u interesse heeft kunt u zich schriftelijk opgeven bij Cor Zuidema, beheerder van de volkstuinen in Eck en Wiel via e-mail: 
volkstuinen@kerkeckenwiel.nl   

Als er geen tuinen meer beschikbaar zijn wordt u op een wachtlijst geplaatst waarbij in volgorde van aanmelding er een tuin wordt toegewezen. 

Markt rondom de St. Anna kerk.

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 5 september een markt rondom de kerk. 
Op zaterdag 27 mei a.s. is er weer een inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00-12.00 uur bij de St. Anna kerk. U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, etc.  
Kleding (in goede staat) is ook van harte welkom. Geen meubels en elektronica. 

Uiteraard houden wij ons aan de corona maatregelen. Als u spullen komt brengen, dan deze graag op de grond bij de deur zetten. Wij brengen de spullen dan verder naar binnen. 

De laatste inzameldag is: zaterdag 29 augustus van 10.00-12.00 uur bij de St. Anna kerk. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de rommelmarktcommissie, 
Jannie v.d. Linden.
 
 
Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 26 mei a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl. 

Met een hartelijke groet,  
Miranda van Dijk.