St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

05-05-2020

Kerkdiensten.

Zondag      10 mei, 10.00 uur: mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg.
Zondag      17 mei, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.
Donderdag 21 mei, 10.00 uur: ds. T. de Ridder uit Ochten - Hemelvaartsdag

Kinderkerk.

De kinderen mogen maandag 11 mei weer naar school. Wat fijn voor jullie! Het biedt ook hoop dat we op korte termijn weer samen kunnen zijn in het jeugdgebouw. Samen is toch anders dan op zondag thuis met het thema werken. We wensen jullie ontzettend veel plezier op school. 
Over de ontwikkelingen aangaande de kinderkerk houden wij jullie op de hoogte.

Giften.

Giften voor de kerk via mw. J.K. van der Linden € 34,70.
Giften voor het bloemenfonds via mw. J.K. van der Linden € 10,– en € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Week 7 van de intelligente lockdown is ingegaan en het einde is nog niet in zicht. Met kleine stapjes zijn er veranderingen: de basisscholen mogen open vanaf 11 mei en dat biedt mogelijk ook perspectief voor de kinderkerk. En misschien kunnen mensen in verpleeghuizen en zorgcentra vanaf die datum ook weer bezoek ontvangen. Dat zou een van de grootste pijnpunten vanuit menselijk oogpunt verzachten. Duidelijk is wel dat we nog een hoop geduld nodig hebben en moeten leven met veel onzekerheden over gezondheid, werk, bedrijf, opleiding en kerkdiensten.

Tegelijk zie ik ook dat mensen contact met elkaar blijven houden en is er een hoop creativiteit. Op internet zie ik dagelijks vloggende collega’s (videoboodschap), bidstonden, muziekmeditaties en facebookberichten. 
Ook de kerkenraad vergadert nu via internet: wie me (en de kerkenraad) dat voor 2 maanden gezegd zou hebben, zou ik raar hebben aangekeken. Het zou niet in me opkomen, maar nu weet ik bijna niet beter en heb ik elke week wel minstens 1 online bijeenkomst, met de kerkenraad, met catechisanten, met de leiding van de tienerkerk, met collega predikanten in het Klavertje 5 en met de burgermeester en collega’s in de gemeente Buren. Op deze manier kan mijn werk op afstand toch doorgaan.

Trouwens, ook de cursus over preken die ik nu volg is online. Ik ervaar een beetje hoe het is om online les te krijgen, net als kinderen en jongeren en ik hoop er mijn voordeel mee te kunnen doen. 

Inmiddels hebt u het gezien: in de St. Anna kerk hangt nu een camera, waar we de diensten nu met beter beeld en geluid kunnen uitzenden. De bediening is een stuk simpeler dan de weken voorheen. We hopen u zo beter te bereiken en de verbondenheid met elkaar te blijven voelen. We krijgen de indruk dat u het waardeert: er waren mooie planten voor ons. 
Hartelijk dank! 

De komende weken zal ik als ik voorga, lezen uit 1 Samuel. Ik volg het thema van de kinderkerk over David. Tot Pinksteren zullen ook een aantal gastvoorgangers voorgaan. Voor wie geen internet heeft en ook iets van de vieringen mee wil maken: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. Geld voor de collecte kan overgemaakt worden: voor Kerkbeheer: NL56 INGB 0005453710, en voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926.

Met Pinksteren hopen we opnieuw een extra editie van de Klepel rond te brengen. Kopij kunt u bij mij aanleveren tot en met uiterlijk 13 mei. Ik nodig u en jou, dus jong en oud, uit om iets te schrijven hoe u deze tijd beleeft, wat u het meeste mist, welke veranderingen u waardeert en welke niet, wat u op de been houdt, een mooi lied of gedicht, een bemoediging of een groet of waar u van droomt. Ik hoop op een nieuwe, mooie Klepel, die het onderlinge contact verdiept. 

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mw. B. Borst, mw. van Doorn aan de Madelievenkamp 24 en de fam. Onink ter bemoediging. 

Op woensdagavond zullen de klokken weer luiden voor hoop en troost van 19.00 tot 19.15 uur.

Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen. 1 Petrus 5,7, Bijbel in gewone taal.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
ma-vrij spreekuur tussen 
10.00 en 11.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Ouderensoos.

Wat is het toch fijn dat wij in deze moeilijke coronatijd de beschikking hebben over allerlei moderne hulpmiddelen om toch met elkaar in contact te hebben. Telefoon hebben we allemaal en sommigen van ons kunnen zelfs via beeldberichten in contact staan met kinderen en kleinkinderen, zelfs wereldwijd. Toch zijn er zeker ook schaduwkanten, zo kunnen wij niet samenkomen en missen daardoor elkaar en onze gezellige soosmiddagen. Samen met u hopen we dat dit gauw tot het verleden zal behoren en wij weer gezellig samen kunnen komen.

We wensen u allen Gods zegen en kracht toe en hopen elkaar te zijner tijd in gezondheid weer te ontmoeten. 
Hartelijke groeten, Ans en Betty.

Volkstuinen.

Huur een volkstuin en teel je eigen onbespoten groente. Het huren van een volkstuin in Eck en Wiel is spotgoedkoop in vergelijking met de huurprijzen in de Randstad. Op een volkstuin kan je naar eigen inzicht onbespoten aardappelen, fruit, verse groenten, bloemen en tuinkruiden telen naar eigen inzicht en smaak. Bij een goed gebruik van de tuin en wat hulpmiddelen kan je bijna het jaar rond verse groenten van je eigen tuin eten.

Tuinieren werkt heel ontspannend en rustgevend en is geschikt voor mensen van 15 tot boven de 80 jaar oud. Je leert vaak mensen en of nieuwe groentesoorten kennen en soms zelfs kan je recepten uitwisselen.

Wegens een tussentijdse opzegging zijn er nog enkele volkstuinen beschikbaar. Als u interesse heeft kunt u zich schriftelijk opgeven bij Cor Zuidema, beheerder van de volkstuinen in Eck en Wiel via e-mail: 
volkstuinen@kerkeckenwiel.nl 

Als er geen tuinen meer beschikbaar zijn wordt u op een wachtlijst geplaatst waarbij in volgorde van aanmelding er een tuin wordt toegewezen. 

Markt rondom de St. Annakerk.

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 5 september een markt rondom de kerk. Op zaterdag 23 mei a.s. is er weer een inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00-12.00 uur bij de St. Anna kerk.
U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Kleding (in goede staat) is ook van harte welkom. Geen meubels en elektronica. 

Uiteraard houden wij ons aan de corona maatregelen. Als u spullen komt brengen, dan deze graag op de grond bij de deur zetten. Wij brengen de spullen dan verder naar binnen. 

De andere inzameldagen zijn: zaterdag 27 juni en zaterdag 29 augustus allemaal van 10.00-12.00 uur bij de St. Anna kerk. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de rommelmarktcommissie  Jannie v.d. Linden.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 12 mei a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.