St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Collecte

15-01-2015

                                           Nu we niet meer in de dienst zelf kunnen collecteren  

                                          maar u wil toch aan de diaconie en/of de kerk doneren

                                het rekeningnummer van de diaconie is  NL66 RABO 0341 1039 26

                                  en het rekeningnummer van de kerk is  NL56 INGB  0005 4537 10 

                                                               Bedankt voor uw bijdrage / gift