St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

21-04-2020

Kerkdiensten.

Zondag 26 april, 10.00 uur: ds. T. Nielen.
Zondag   3 mei,  10.00 uur: ds. T. Nielen.
 
Kinderkerk.

Hopelijk mogen we op korte termijn weer bij elkaar komen. Het is nog even spannend. Maar op een creatieve manier kunnen de kinderen wekelijks met het thema aan de slag. De thema’s van Bijbel Basics worden verzonden naar de ouders. Zij kunnen het verhaal vertellen en in gesprek gaan met de kinderen. Ook de creatieve onderdelen worden ingezet. We vinden het fijn dat de ouders hier gebruik van maken! 

Hopelijk tot snel, 
Peter en Miranda. 

Een Palmpaasstok voor u!

Alle bewoners van “De Valentijn” en de leden van “De Sint Anna Kerk” van respectabele leeftijd hebben een Palmpasenstok mogen ontvangen. We hebben hier leuke en lieve reacties op mogen ontvangen.
De giften die wij hebben mogen ontvangen zijn bestemd voor het jeugdwerk van Eck en Wiel.

Ook de kaarten die vanuit de kinderkerk verzonden zijn, zijn met blijdschap ontvangen. We zijn gebeld en hebben zelfs kaarten mogen ontvangen als dank! Wij hebben dit graag voor u gedaan. En voorlopig stoppen wij hier niet mee!

Giften.

Voor de kerk via mw. J.K. van der Linden € 12,–; € 10,–; € 20,–; € 10,–; € 10,– en € 5,–.

Uit de Anna-kamer. 

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden

als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen.

We zijn al weer de 5e week ingegaan van het thuis blijven. Voor de een verandert er weinig in vergelijking met anders, voor de ander is het een wereld van verschil. Thuis werken en kinderen helpen met schoolwerk vraagt allerlei aanpassingen. Als je je kinderen of kleinkinderen niet meer ziet, wordt het stil om je heen. We weten niet hoe lang het nog duurt. Het blijft een kwestie van volhouden, hopen en bidden.

We hebben gelukkig diensten kunnen houden voor de kerkomroep en YouTube. Het is vreemd om steeds in een lege kerk te staan. In gedachten zie ik u op uw plaatsen zitten in de kerk. Het is ook vreemd om zo Pasen te vieren. Geen paasontbijt voor ouders en kinderen en geen koor in de kerk. Maar toch: vieren! Peter van Dijk heeft vanaf de toren ’s ochtends het ‘U zij de glorie gespeeld’, op de vraag van de muziekvereniging, en voor het eerst hebben we een keer samen gezongen. We krijgen ondertussen een beetje ervaring met camerawerk in de kerk. Tegelijk blijft het behelpen, want het geluid bij het beeld is nog niet wat we willen dat het is. We wachten op een bestelde camera waarmee we met beeld en geluid via de kerkomroep kunnen uitzenden. Zijn er mensen die verstand hebben van deze technieken en een bijdrage kunnen en willen leveren? Laat het me weten.

Voor wie geen internet heeft en ook iets van de vieringen mee wil maken: de overweging met liederen is ook op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden.

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden naar:
voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26
voor de kerk:        NL56 INGB 0005 4537 10
 
De extra editie van de Klepel is de afgelopen week bezorgd. Hartelijk dank voor de bijdragen in de Klepel en voor de verspreiding van de Klepel. Het is zoeken om contact met elkaar te houden. Gelukkig is er de telefoon voor het onderlinge contact en ook ik ben dagelijks bereikbaar, andere suggesties zijn welkom.

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar de fam. de Heus aan de Hornixveldweg ter bemoediging en naar mw. Overeem en naar de familie J.T. van Rijn, ter bemoediging na thuiskomst uit het ziekenhuis.

Op woensdagavond zullen de klokken weer luiden voor hoop en troost van 19.00 tot 19.15 uur.

Hoop en alle goeds is wat ik u toewens.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Markt rondom de St. Annakerk.

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 5 september een markt rondom de kerk. Op zaterdag 25 april a.s. is er weer een inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00-12.00 uur bij de St. Anna kerk. 
U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. kleding (in goede staat) is ook van harte welkom, geen meubels en elektronica.

Uiteraard houden wij ons aan de corona maatregelen. Als u spullen komt brengen, dan deze graag op de grond bij de deur zetten. Wij brengen de spullen dan verder naar binnen. 

De andere inzameldagen zijn: zaterdag 23 mei, zaterdag 27 juni en zaterdag 29 augustus allemaal van 10.00-12.00 uur bij de St. Anna kerk. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Namens de rommelmarktcommissie 
Jannie v.d. Linden.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 28 april a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.