St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Kerkdienst op 1e Pinksterdag 31 mei

00-00-0000 10:00 uur

Vanwege het coronavirus zijn de kerkdiensten met kerkgangers opgeschort naar landelijk beleid.
Om de leden van onze kerk / gemeenschap toch een woord van vertroosting te bieden is er de 
mogelijkheid om via kerkdienstgemist een korte viering te bekijken / beluisteren.

Door te drukken op de link hieronder bent u rechtstreeks met de diensten van de St. Anna kerk
verbonden, live tijdens de kerkdienst maar ook op elk willekeurig tijdstip (een herhaling)   

       
                                             kerkdienstgemist.nl


De orde van dienst
 op zondag 31 mei - 1e Pinksterdag - aanvang 10:00 uur vindt u hieronder; 

Predikant;    Mw. ds. T. Nielen - Rosier
Ouderling;    Gerrit-Jan van de Pol
Organist;      Marja van Amerongen    

*   Inleidende orgelmuziek en aansteken paaskaars 

*   Mededelingen 

*   Lied 33, 1, 2

*   Votum en groet

*   Moment kinderen 

*   Gebed

*   Lied: Leid mij Heer, o machtige Heiland 

*   Schriftlezing Johannes 14, 23-29 en Gal.5, 22-26

*   Overdenking

*   Lied: Er komen stromen van zegen

*   Gebed, met stil gebed en Onze Vader

*   Zegen

*   Uitleidend lied 675, 1 en 2

De volgende kerkdienst zonder kerkgangers is op zondag 7 juni - Zondag Trinitatis - aanvang 10:00 uur. 
Ds. H. Overdijk uit Ommeren zal deze dienst leiden. 

                                                  Collecte  

                Nu we niet meer in de dienst zelf kunnen collecteren  
               maar u wil toch aan de diaconie en/of de kerk doneren

                          het rekeningnummer van de diaconie is;  
NL66 RABO 0341 1039 26  t.n.v.  DIAKONIE HERV GEMEENTE ECK EN WIEL 

                            en het rekeningnummer van de kerk is; 
                     NL56 INGB  0005 4537 10  t.n.v.  ST ANNA KERK

                                    Bedankt voor uw bijdrage / gift