St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

07-04-2020

Kerkdiensten

Donderdag  9 april, 19.30 uur: ds. T. Nielen, Witte Donderdag.
Vrijdag       10 april, 19.30 uur: ds. T. Nielen, Goede Vrijdag.
Zaterdag    11 april, geen gebedsbijeenkomst.
Zondag      12 april, 10.00 uur: ds. T. Nielen, 1e Paasdag.
Zondag      19 april, 10.00 uur: mw. ds. J.B. Quik-Verweij.

Kinderkerk.

Voorlopig mogen we nog niet bijeen komen. Maar op een creatieve manier heeft het toch doorgang kunnen vinden. 
Ouders en kinderen konden thuis wekelijks aan de slag met het thema. En Petertje hield ons tijdens de digitale dienst op de hoogte. Hebben jullie allemaal geluisterd? 
Een hoogtepunt in het jaar is het maken en showen van de Palmpasenstokken. En het zingen bij de uitgang van de kerk. Helaas, ook dit jaar kon dit niet. Maar we zijn druk geweest samen met de tienergroep en een aantal gemeenteleden! 100 Palmpasen stokken gemaakt voor de bewoners van De Valentijn en onze 80+ gemeenteleden. De volgende brief hebben we daarbij uitgereikt:

Een Palmpaasstok voor u!

Alle bewoners van “De Valentijn” en de leden van “De Sint Anna Kerk” van respectabele leeftijd krijgen een Palmpasenstok. Waarom? Gewoon om u op te vrolijken. 

Wij leven in een bijzondere tijd. Het Corona-virus heeft grip op ons. Zo’n 2000 jaar geleden was het ook een bijzondere tijd. Had je een ziekte dan werd je verbannen naar een plaats buiten de stad of het dorp. Er was toen ook een meneer die dingen deed die je niet verwachtte. Hij maakte mensen beter en toch waren er mensen boos op Hem. De Palmpaasstok staat symbool voor het kruis van Jezus. Het Corona-virus is ook een kruis en dat raakt ons allemaal. De takjes staan symbool voor de takken die op de grond werden gelegd toen Jezus Jeruzalem binnen ging. Er werd een rode loper uitgelegd. De takjes staan nu ook symbool voor de rode loper die wij denkbeeldig uitrollen voor al die mensen die zo goed voor ons zorgen. De doppinda’s staan symbool voor de 12 leerlingen van Jezus. In de doppinda’s zitten 2 pinda’s. De leerlingen van Jezus stonden voor een keuze: blijven wij wel of blijven wij niet bij Jezus. Nu leven wij ook in een soort van tweestrijd: “worden wij wel of niet ziek”. 
De knutselsteentjes staan symbool voor het geld dat Judas kreeg om Jezus aan te geven. Judas werd niet gelukkig van dit geld. Ook nu weten wij maar al te goed dat geld niet gelukkig maakt. Gezond blijven en mensen om je heen hebben die voor je zorgen dat maakt je gelukkig. Het paarse lint is symbool voor het lijden en verdriet. Ook nu zijn wij verdrietig om mensen die wij moeten missen.
Het witte lint, de witte kleuren is het symbool voor het nieuwe leven. Ook voor ons begint er weer een nieuwe dag. Het komt weer allemaal goed. En verder leuke paasversierselen om u op te vrolijken. 
Ondanks alles wensen wij u een heel fijne week en fijne Paasdagen toe.

De leiding en kinderen van de Kinderkerk, de 10ers van de Tienerdienst en de leden van de Sint Anna Kerk van Eck en Wiel. 
Mede mogelijk gemaakt door: Bakkerij van der Woerd, Nimmerdor en AccountantZ.

Uit de Annakamer.

Op dit moment zijn we de 3e week ingegaan van zoveel als mogelijk thuis blijven. Het is gek, maar ik raak de tel een beetje kwijt. De dagen gaan steeds meer op elkaar lijken. Ik weet niet hoe het is als je schoolgaande kinderen in huis hebt, of helemaal alleen bent. Hou je het vol, tot zoals het er nu uitziet tot 28 april? Laten we de moed er in houden en ons vasthouden dat God erbij is en zorgt.
We hebben nu 2 kerkdiensten gehad in een lege kerk. Uit de reacties begrijpen we dat u het waardeert. Het geluid gaat via de livebeelden nog niet goed. Daar wordt hard aan gewerkt. Internet is zo een zegen. Je kunt gewoon kijken naar je eigen kerk (en naar heel veel andere kerkdiensten). Voor wie geen internet heeft en ook iets van de vieringen mee wil maken: de overweging met liederen is ook op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden.
Ook de telefoon is een zegen. Je kunt toch een ander spreken en een luisterend oor bieden en zo ook een beetje nabij zijn. Zelf houd ik dagelijks telefonisch spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. 
Zorgen zijn er ook als je al langer ziek bent en behandelingen uitgesteld worden of afgeblazen. 
Zorgen zijn er rond werk, bedrijf en school. Wat maakt dat laatste ook onzeker, nu er geen examens afgenomen worden. Hoe zit het met het vervolg? Ik wens de jongens en meisjes sterkte.
Laten we bidden om kracht en waar het kan elkaar nabij zijn.

Vanuit de kerkenraad.

Als kerkenraad vergaderen we elke week via internet. De afgelopen week lukte het ook met beeld. De actuele informatie zetten we op de website van de kerk en is te horen via de mededelingen. Ook is een facebookpagina gemaakt voor de St. Annakerk. 
Wat de diensten betreft: tot en met Pasen zal ik de diensten verzorgen. Na Pasen zal er af en toe een gastpredikant zijn. 
Op Witte Donderdag vieren we geen avondmaal. 
Het voelt heel vreemd om dat zo op afstand te doen. 
De dienst van Stille Zaterdag vervalt. 
Nu de collectes vervallen vragen we om uw bijdrage over te maken.
Voor Kerkbeheer: NL56INGB0005453710;
Diaconie: NL66RABO0341103926. 
Hartelijk dank.

Op woensdagavond zullen de klokken weer luiden voor hoop en troost van 19.00 tot 19.15 uur.
We merken dat ieder op zijn eigen plaats contact houdt met anderen. Laten we dat blijven doen.
Laten we ook allen die in de zorg of andere vitale beroepen werken en voor wie niet thuis kunnen werken, ondersteunen door gebed en een kaartje. 

Bloemen.

De bloemen zijn de afgelopen weken gebracht naar de fam. Bleijenberg; fam. W. van Doorn en naar mw. Van Dijk aan de Saffatinstraat Maurik. Uit het ziekenhuis thuiskomen is zeker in deze tijd heel fijn. 
De fam. Van Doorn was ook 60 jaar getrouwd. 

Mijn oproep in de preek afgelopen zondag om teksten, gedichten, ervaringen op te sturen die de afzender steun geeft levert al een aantal mails en brieven op. Een van de teksten die past in deze (40-dagen) tijd is:

Ga niet alleen door ’t leven, 
die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven, 
ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, 
daar is zoveel geween,
En zoveel leed te dragen, 
ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen, 
ga niet alleen!

Ga niet alleen en laat de ander niet alleen!

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Zangdienst.

Zoals iedereen begrijpt zal de zangdienst in onze kerk van 19 april aanstaande niet doorgaan, de dienst die in het teken van 75 jaar bevrijding zou staan. 
Onze vrijheid wordt nu door het Corona-virus beperkt. Nederland gaat op een andere manier bij 4 mei stil staan en 5 mei anders invullen, ook wij en dat gaat ons, met Gods hulp, lukken. 

In deze moeilijke periode is het goed om ook positief nieuws te brengen. Daarom zijn wij blij u en jou te kunnen vertellen dat wij al een tweede zangdienst voor dit jaar ingepland hebben, te weten Deo Volente zondagavond 4 oktober. Het koor ‘To Believe’ uit Ommeren heeft toegezegd aan deze dienst haar medewerking te verlenen. 
Wij bidden en hopen dat deze dienst kan doorgaan en zullen u later dit jaar hierover meer informatie geven.
 
Christelijke liederen, voor elke periode is iets toepasselijks te vinden. Ter bemoediging een aantal regels van het lied ‘Wees niet bevreesd’:

Wees niet bevreesd, 
want God blijft voor je zorgen
al zie je niet 
over de toekomst heen.
Leef maar vandaag 
en denk nog niet aan morgen.
God is nabij, 
Hij laat je nooit alleen!

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze bewogen tijd.

Hartelijke groeten, de Zangdienstcommissie: 
Annie van Houten, 
Rianne van Meeteren 
Marja van Amerongen.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 14 april a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.