St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Liturg Schikking Palmpasen

05-04-2020

De liturgische kleur is paars  en rood.

Lezing van deze zondag is uit Mattheus 21 : 1 – 11 

Op de 6e Zondag in de 40-dagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.

In de schikking zien we een gaffelkruis een kruisvorm die door de schuin omhoog geheven armen lijkt
op de vorm van een levende boom. De twee naar bovenstaande armen drukken de verbinding uit van
het goddelijke en het menselijke. De buxustakjes aan het gaffelkruis verwijzen naar de palmtakken en symboliseren dat Jezus door zijn lijden, dood en opstanding de overwinning heeft behaald.
 
De rode doek verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te
juichen langs de weg bij Zijn intocht.
De rode viooltjes vertellen over de dienstbaarheid en nederigheid, de bolletjes mos  staan voor zachtheid.

Niet  het geweld maar de zachte krachten van de liefde zullen uiteindelijk overwinnen.
 
                                                      Klik op de foto om hem te vergroten.