St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

24-03-2020

Kerkdiensten.

Vanwege het coronavirus zijn de kerkdiensten tot en met 6 april opgeschort naar landelijk beleid. 
Om de leden van onze kerk/gemeenschap toch een woord van vertroosting te bieden is er de mogelijkheid om via de kerktelefoon een korte viering te volgen van onze eigen predikant.

De eerste uitzending (zonder publiek) was op 22 maart om 10.00 uur. De uitzendingen zijn op elk willekeurig tijdstip van de week te beluisteren.

Op de website van de St. Annakerk onder kerktelefoon (links in de blauwe kolom) kunt u de diensten van de St. Annakerk vinden. www.kerkeckenwiel.nl.

In afwachting van de maatregelen na 6 april:

Donderdag   9 april, 19.30 uur: ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal.
Vrijdag        10 april, 19.30 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum, Goede Vrijdag.
Zaterdag     11 april, 19.00 uur: Ouderlingen, Stille Zaterdag, gebedsbijeenkomst.

Kinderkerk.

De kinderkerk heeft helaas ook de deuren moeten sluiten. Inmiddels hebben alle ouders informatie gekregen over de thema’s die we zouden gaan behandelen. Het verhaal, gespreks-onderwerpen, proefjes en knutsel-/ puzzelwerk. We hopen snel weer bij elkaar te mogen zijn om onze verhalen te delen en knutsels te bewonderen.

Namens de kinderkerk schrijven Peter en ik vele kaarten naar mensen die op dit moment een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We blijven actief met schrijven! Neem ook eens de pen ter hand en laat ouderen en zieken weten dat u aan hen denkt in deze tijd.

Wij wensen een ieder veel sterkte komende weken. Hopende dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten. 

Met hartelijke groet, 
Peter en Miranda van Dijk.

Giften.

Giften voor de kerk via mw. A. van Bruxvoort € 10,– en via mw. T. van Rijswijk € 20,–.

Verjaardagsbusjes.

De verjaardagsbusjes kunnen geleegd worden bij Jannie van der Linden. 
We hopen jullie te ontmoeten op dinsdag 7 april a.s. om 14.00 uur op de Hellenbergstraat 5.
 
Uit de Anna-kamer.

Heel het leven ligt op zijn kop. Kerkdiensten en kerkelijke vergaderingen gaan niet door, contactmomenten zijn tot een minimum beperkt in ieder geval tot en met 6 april. 
Als kerkenraad hebben we regelmatig telefonisch contact om te kijken wat wel en wat niet door kan gaan. De richtlijnen van de overheid houden we aan. Het voelt wel erg vreemd. 
Ook onze vakantie gaat niet door. Ik blijf bereikbaar via e-mail en telefoon. Op de website van de kerk staat steeds de laatste actuele informatie. We vragen u dit ook door te geven aan hen die geen internet hebben. 

De bloemen zijn de afgelopen weken nog wel weggebracht naar Rianne van Meeteren en naar de familie Noorlander.

Wie in de schaduw 
van God mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen,
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade
opdat je eens geluk zult zien.

Bron: Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, 91a, tekst Jan Duin.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl.

Rommelmarkt St. Anna kerk.

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 5 september een markt rondom de kerk. 

Mocht u spullen willen brengen voor de markt, dit kan op de volgende dagen: zaterdag 25 april, zaterdag 23 mei, zaterdag 27 juni en zaterdag 29 augustus van 10.00-12.00 uur bij de St. Anna kerk. 

U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Geen meubels, elektronica en kleding. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de rommelmarktcommissie, 
Jannie vd Linden.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 31 maart a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl
  
Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.