St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Kerkdiensten tijdens het Coronavirus

22-03-2020

Vanwege het coronavirus zijn de kerkdiensten tot en met 6 april opgeschort naar landelijk beleid.
Om de leden van onze kerk/gemeenschap toch een woord van vertroosting te bieden is er de
mogelijkheid om via de kerktelefoon een korte viering te volgen van onze eigen predikant.

De eerste uitzending (zonder publiek) is op zondag 22 maart om 10 uur. Deze uitzendingen zijn
live naar ook op elk willekeurig tijdstip van de week te beluisteren.
  
Door te drukken op de link hieronder is er de mogelijkheid de dienst live te beluisteren 
 https://kerkdienstgemist.nl/stations/35-Hervormde-Gemeente-Eck-en-Wiel/events
 
Na afloop van de dienst kunt deze op elk willekeurig tijdstip beluisteren via onderstaande link   http://www.kerkeckenwiel.nl/index.php?page=kerktelefoon

Ook is het mogelijk de dienst op YouTube na afloop in woord en beeld te zien via onderstaande link
 https://youtu.be/s8R5X6ElPoQ
 

Afkondigingen zondag 22 maart 2020

Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst.

Een bijzonder welkom aan de luisteraars via de kerktelefoon. Want dat zijn jullie nu allemaal. De kerk
is gesloten. Toch blijven we gemeente van Christus. We voelen de behoefte om het Woord gaande te
houden. Daarom houden we nu toch dienst. We hopen dat het in een behoefte voorziet. Komende
zondagen dus een aangepaste dienst via kerktelefoon. We hopen volgende week ook camerabeelden
te kunnen uitzenden. Beloven kunnen we het nog niet.

We nemen meer initiatieven om ook in deze tijd gemeente zijn vorm te geven. U kunt informatie
krijgen via onze website. Sinds deze week ook via facebook. Op de website vindt u een bericht met
een link om onze pagina te vinden. Het is nog een eerste opzet. Komende weken willen we dit steeds
verder invullen. Ook heeft u deze week een kaartje van onze gemeente in de bus gevonden. We
danken de makers en de lopers. Zo willen we jullie laten weten dat we bij elkaar betrokken blijven.

Niet alleen onze gemeente zoekt manieren om de verbinding vorm te geven. Een mooi initiatief is
ook de facebookpagina Eckenwiel helpt. U vindt een verwijzing op onze facebookpagina. U kunt daar
hulpvragen stellen of hulp aanbieden gericht op de vragen die gesteld worden. Ook kunt u leden van
de kerkenraad bellen of mailen als u hulp nodig heeft.

Iedere woensdagavond van 19:00 – 19:15 uur luiden we de klok van onze kerk als gebed om hoop en
troost. Dat gebeurt landelijk, omdat we samen denken aan en bidden voor alle mensen die ziek zijn,
mensen die rouwen, mensen die alleen thuis zitten of in angst leven. Daarnaast is het een signaal dat
we enorme waardering hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de
gezondheid van medemensen en voor de mensen die werken in de vitale beroepen.

Zoals al eerder gecommuniceerd kunnen we geen bezoekwerk doen, niet vanuit de bezoekdames en
niet vanuit pastoraat. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal bezoek aan huis plaats vinden. Wel
onderhouden we contact via telefoon. Iedere dag houdt onze predikant telefonisch spreekuur. U
kunt dus ook bellen. Kijk op onze website voor informatie
 
We willen u ook vragen in deze bijzondere tijd om te zien naar elkaar. Doe dat door te bellen, te
videobellen, te mailen of een brief of kaart te sturen. Bezoek elkaar niet, zoals dat door onze regering
gevraagd wordt. Laten we de richtlijnen vanuit het RIVM juist ook in onze gemeente zeer serieus
nemen. Het is in ons eigen belang, in het belang van onze geliefden en in het belang van de
samenleving als geheel. Hoe moeilijk het ook is.

Voorganger is vandaag onze eigen predikant ds Trijnie Nielen-Rosier
Het orgel wordt bespeeld door Marja van Amerongen. Ook is er aandacht voor de kinderkerk In deze
dienst, vanuit de leiding wordt dit ingevuld door Peter van Dijk.
Ouderling van dienst is Gerrit-Jan van de Pol. Zo zijn we dus met vier personen in de kerk. Een ruime
fysieke afstand. Maar het voelt dichtbij en met elkaar.

Er zijn geen collecten in deze dienst.

Vanaf volgende week zijn er weer bloemen. Die zullen we bezorgen bij mensen die onze steun
kunnen gebruiken.
We zingen in deze dienst vanzelfsprekend niet. Wel zijn er liederen die door het orgel worden
gespeeld. U kunt thuis met uw stem of uw hart meezingen.

Allen hier in de kerk en thuis een gezegende dienst toegewenst.
 
 
De orde van dienst van zondag 22 maart 2020

Mededelingen
Orgelspel lied 283 In de veelheid van geluiden
Votum en groet, drempelgebed
Moment kinderen
Orgelmuziek lied 939: Op u alleen, mijn licht, mijn kracht
Lezen Matteus 6,9-15
Overdenking
Orgelmuziek lied 886: Abba Vader
Gebed, met stil gebed en Onze Vader
Zegen
Orgelmuziek lied 416: Ga met God

 

En dan dit nog 

 

We nemen meer initiatieven om ook in deze tijd gemeente zijn vorm te geven. U kunt informatie krijgen via onze website. Sinds deze week ook via facebook. Volg deze link: https://www.facebook.com/St-Anna-Kerk-105182827789455/