St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Coronabeleid

15-03-2020

Gezien het overheidsbeleid om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen heeft de kerkenraad het volgende beleid gemaakt. Dit vanuit onze zorgplicht naar gemeenteleden en gasten. 
- De kerkdiensten zijn tot en met 6 april geschrapt
- Alle kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten zijn geschrapt tot en met 6 april
- We leggen geen huisbezoeken af, behalve in noodsituaties

Daarnaast ontwikkelen we andere vormen voor contact. 
- Zondag zal de predikant een korte overweging houden zonder publiek, die via de kerkomroep te                    beluisteren is (op de website bij kerktelefoon)
- De kerkenraad houdt regelmatig telefonisch contact met elkaar
- In overleg met de bezoekdames zullen ouderen regelmatig gebeld worden
- Er wordt een facebookpagina voor de kerk aangemaakt
- We maken een bemoedigingskaartje
- We zullen de website gebruiken voor communicatie
- Predikant neemt op een later tijdstip vakantie 
- De podcast Luistertroost is dagelijks te volgen op 
        https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost
        
Als u behoefte heeft aan een luisterend oor of gewoon contact wil hebben met de gemeente, dan kunt u contact opnemen met de scriba Jannie van der Linden, 0344-694843 of met de predikant Trijnie Nielen-Rosier, 0344-691034. Ook als u behoefte hebt aan praktische ondersteuning kunt u contact opnemen.

Wij volgen de berichtgeving van de regering en zullen ons beleid steeds evalueren. We vragen u om naar elkaar om te blijven zien, deze berichten door te geven en rekenen op uw begrip bij deze maatregelen. Laten we ook blijven bidden en hoop houden met het zicht op Jezus Christus.
 
De kerkenraad van de St. Anna kerk