St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

10-03-2020

Kerkdiensten
 
Zondag 15 maart, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen, 3e zondag 40-dagentijd, familiedienst.
 
Zondag 22 maart, 10.00 uur: ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, 4e zondag 40-dagentijd.
 

Kinderkerk
 
Ons paasproject heeft dit jaar als thema: Tussen hemel en aarde.
Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruit ziet.
We hebben een berg in de kerk staan en ieder week zetten we enkele stappen omhoog.
 
De 3e zondag van de 40-dagentijd bespreken we dat Jezus zegt: houden van mensen om je heen betekent dat je niet alleen houdt van je vrienden, maar ook van je vijanden.
Zondag 22 maart hebben we het over Jezus die zijn leerlingen vertelt hoe ze moeten bidden en hen het gebed leert dat wij kennen als het ‘Onze Vader’.
 
Iedere zondag kinderkerk om 10.00 uur in het jeugdgebouw.
Je bent van harte welkom!
Hartelijke groet,
Peter en Miranda.
 

Giften
 
Giften voor de kerk via dhr. P. van Houten € 10,– en via mw. J.K. van der Linden € 10,–.
 
Giften voor het bloemenfonds: via dhr. P. van Houten € 10,–.
 
Giften voor de diaconie: via mw. C. van Elst € 5,–.
 

Uit de Anna-kamer
 
Op 26 februari was de vesper, aan het begin van de veertigdagentijd.
We stonden stil bij de weg naar Pasen en bij onze levensweg en we lieten ons inspireren door o.a. Deuteronomium 31, 8: De Here zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
 
Afgelopen zondag was de familiedienst. De tienerdienst had een mooi filmpje gemaakt over geluk. Ze maakten ons duidelijk dat geluk te maken heeft met vooruitkijken, met dankbaarheid en met voorspoed: dat het goed gaat.
De kinderkerk liet zien dat ook als het niet goed met je gaat, je toch geluk kunt kennen. Dat is ook de strekking van de zaligsprekingen. Je kunt naar geluk zoeken, maar soms krijg je het.
Voor het echte geluk moet je bij Jezus zijn.
 
De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar:
mevrouw Van Doorn-van Maurik ter bemoediging;
dhr. Kramp uit de Bolderikstraat
dhr. W. van der Linden
 
Binnen de gemeente is er vreugde en verdriet en zijn er soms zorgen over de gezondheid. Het is fijn als je weer naar huis kunt na een lange revalidatie of na een spoedopname.
Het is veel moeilijker als je weet dat je niet meer beter zult worden, als je voor een tweede keer geopereerd moet worden, omdat de eerste keer niet geholpen heeft of als je na lang wachten geopereerd bent en het herstel gaat traag. Dat ook dan de woorden uit Deuteronomium tot troost zijn.

Voor de agenda:
Donderdag 19 maart, 19.15 uur: Annakamer, catechisatie.
Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier.
Aanwezig: woensdag met spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl.

 
Rommelmarkt St. Annakerk
 
Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 5 september een markt rondom de kerk.
Mocht u spullen willen brengen voor de markt, dit kan op de volgende dagen: zaterdag 28 maart, zaterdag 25 april, zaterdag 23 mei, zaterdag 27 juni en zaterdag 29 augustus van 10.00-12.00 uur bij de St. Anna-kerk.
 
U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Geen meubels, elektronica en kleding.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de rommelmarktcommissie,

Jannie v.d. Linden.
 

Zangdienst
 
Zondag 19 april is er een zangdienst in onze kerk, aanvang 19.00 uur. Deze dienst zal in het teken van 75 jaar bevrijding staan.
Voor deze dienst willen wij een gelegenheidskoortje oprichten.
Wilt u met het koortje meedoen? Dan kunt u zich bij de zangdienstcommissie opgeven.
U bent van harte welkom.

Hartelijke groeten van de zangdienstcommissie,

Rianne van Meeteren, tel. 692563,
Annie van Houten, tel. 693194
Marja van Amerongen, tel. telefoon 691927,
e-mail: organist@kerkeckenwiel.nl.


Inloopmiddagen
 
Wij gaan er weer gezellige middagen van maken op 16 en 30 maart.
U bent van harte welkom in het jeugdgebouw van 14.00 tot 16.00 uur.
 

Kopij ‘De Kerk Roept
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 17 maart op het
volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.
Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk.