St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-03-2020

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie / thee te drinken in de kerk.      
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag  1 maart - 1e zondag van de 40 dagentijd - familiedienst.   
 
10:00 uur voorganger: Ds.  T. Nielen-Rosier.
 
Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte bestemd voor het Zendingswerk.    
        2e collecte  bestemd voor de kerk. 
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 8 maart - 2e zondag van de 40dagentijd.

10:00 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort.  

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor  de Glind.
                                                2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte voor de geluidinstallatie.

Woensdag 11 maart - Biddag voor gewas en arbeid.

19:30 uur voorganger:   Ds. T.  Nielen- Rosier. 

Ouderling van dienst: G.W. Slob - afkondigen Th. van Wijk.

Collecten: 1e collecte voor het Diaconie.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is voor de erediensten.

Zondag 15maart - 3e zondag van de 40 dagentijd.

10:00 uur voorganger: Ds. G. de Boer uit Rhenen.

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
 2e collecte  is voor de kerk.
 Uitgangscollecte is voor de catechese.

Zondag 22 maart - 4e zondag van de 40 dagentijd.

10:00 uur voorganger: Ds. T .Nielen- Rosier.

Ouderling van dienst: G.W. Slob - afkondiging Th. van Wijk.  

Collecten: 1e collecte is bestemd voor vakantie met aandacht.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor  eigen jeugdwerk.

Zondag 29 maart - 5e zondag van de 40 dagentijd.

10:00 uur voorganger: Ds. Schimmel uit Spijk.

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Ghana.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerkverlichting.

Zondag 5 april - Palmpasen - 6e zondag van de 40 dagentijd.

10:00 uur voorganger:             Drs. W.R. van de Kaaden-Huttinga uit Overberg.

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor het eigenjeugdwerk.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente,

Maandag     3 maart:   14:00 uur   Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag       3 maart:   20:00 uur   Gespreksgroep Geloof en Belijdenis in de Anna-kamer. 
Donderdag   5 maart:  19:15 uur   Catechese in de Anna-kamer.
Zaterdag      7 maart:   ------------   Olliebollen voorjaarsactie 
Zondag         8 maart:    9:30 uur   Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Woensdag  11 maart:  19:30 uur   Biddag voor gewas en Arbeid.
Maandag    16 maart:  14:00 uur   Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag      17 maart:  19:30 uur   Kerkenraadsvergadering.
Donderdag   2 april:     15:30 uur   Paasviering ouderen soos.                                                              Dinsdag      14 april:     19:30 uur  Gemeente avond in het jeugdgebouw.

Vooraankondiging gemeenteavond 14 april

Op dinsdag 14 april is er gemeente vergadering om elkaar te ontmoeten en om met elkaar te spreken over de kerk. Op de agenda staan de beleidsplannen en de plaatselijke regeling. Nadere informatie volgt.   
 
Uit de Anna-kamer,

Van 23 tot en met 29 maart ben ik afwezig in verband met vakantie, ds. T.  Nielen- Rosier. 

Ouderensoos,
 
De eestvolgende ouderensoos is op 2 april a.s. We hopen dan het paasfeest te vieren met aansluitend een gezamenlijke maaltijd.  
 
Oliebollen actie,
 
De olliebollen voorjaarsactie voor de het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk wordt gehouden op zaterdag 7 maart.

Kaartje sturen ter bemoediging,
 
In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op de  kaartjes staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt laat  het dan weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!     
 
Contactgegevens predikant,
 
Ds. T. Nielen-Rosier
Dinsdag, woensdag, donderdag, aanwezig in de gemeente.
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer, 10-11 spreekuur / inloop
Tel: 0344-691034
E- mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording diaconale collecte van de maand Februari,
 
Oeganda  € 54,55    Catechese en Ducatie   € 22,65    Kameroen   € 64,70     Diaconie € 31,25

 
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand Februari,
 
Kerk  € 149,40    Inst.houd.pr.pl.  € 31,70     Orgel  € 26,15    Verwarming  € 26,15     Erediensten € 46,85 

 
Kopij,
 
Kopij voor de maandbrief van de maand April 2020 moet uiterlijk woensdag 25 maart  a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl