St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

25-02-2020

Kerkdiensten
 
Zondag 1 maart, 10.00 uur: ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, 1e zondag 40-dagentijd, familiedienst
 
Zondag 8 maart, 10.00 uur, ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort, 2e zondag 40-dagentijd
 
Woensdag 11 maart, 19.30 uur, ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, biddag voor gewas en arbeid
 

Kinderkerk
 
Ons paasproject heeft dit jaar als thema: Tussen hemel en aarde.
Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruit ziet. Verder in het project zien we hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in zijn woorden en daden.
Op Palmzondag en Paaszondag horen we het paasverhaal zoals Mattheüs dat vertelt. We denken erover na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe wereld.
Iedere zondag kinderkerk om 10.00 uur in het jeugdgebouw.
Je bent van harte welkom!
 

Giften
 
Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 10,– en via ds. T. Nielen-Rosier € 20,–.
Giften voor de diaconie via dhr. Van Wijk € 10,– en € 20,– en via mevr. Van Elst € 5,–.
 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2020
 
De toezeggingen die zijn gedaan bij de Actie Kerkbalans 2020 bedragen in totaal € 34.238,-.
Dit is €111,– minder dan verleden jaar.
Allen die een toezegging hebben gedaan om onze gemeente/kerk in stand te houden heel hartelijk dank daarvoor en in het bijzonder een bedankje voor de vrijwilligers die ons geholpen hebben bij de actie.

De kerkrentmeesters.
 

Omzien naar elkaar
 
Wij willen diegenen die hun echtgenoot/partner verloren hebben heel veel sterkte en kracht wensen
voor nu en voor de toekomst. Wij leven mee met de mensen, die nog op een oproep zitten te wachten om geholpen te worden voor een operatie. Dat kan soms zolang duren.
Ook diegenen die bezig zijn met revalidatie en alle zieken in het ziekenhuis en thuis en allen die om hen heen staan wensen wij veel kracht en sterkte toe. Wij wensen hen allen Gods zegen toe.
Wij zijn blij voor de mensen die thuisgekomen zijn na een lange revalidatie, proficiat en heel veel sterkte.
 

Bloemengroet
 
De bloemen in de maand januari en februari zijn als groet en bemoediging gegaan naar:  Honders in Lienden;  fam. Van Baaren in Zoelen;
mevr. Van Elst, Korenbloemstraat;  mevr. De Waal-van Os, Wielseweg;
dhr. Vonk, Bolderikstraat;  dhr. Van Oort, Homoetsedreef;
mevr. W. v.d. Woerd, Spireastraat en  mevr. Onink-den Hartogh, Wielseweg.
 

Uit de Annakamer
 
Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van Corrie van Elst als diaken.
Helaas is er nog geen opvolger voor haar. Als u iemand weet, of zelf zou kunnen, laat het ons weten.
Op zondag 1 maart is er familiedienst, de 1e zondag van de Veertigdagentijd.
We volgen voor de Veertigdagentijd het thema Tussen hemel en aarde, van de Bijbelbasics, de methode van het Nederlands Bijbelgenootschap, die de kinderkerk gebruikt.
Op deze zondag staat het echte geluk centraal.
Kinderkerk en tienerdienst zijn druk met de voorbereidingen.
En over waar ik dat geluk vind, lees ik in de Gewone Catechismus: Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld (uit: Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, Gewone Catechismus. Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden, p. 20. 2019 Kok Boekencentrum Uitgevers, Utrecht).
Dat zal ook in de dienst aan de orde komen.
 
Voor de agenda.
- Woensdag 26 februari, tussen 10.00 en 12.00 uur staat de koffie klaar in de Annakamer. Misschien kunnen we praten over wat geluk is.
- Woensdag 26 februari, 19.00 uur: vesper in de St. Annakerk, start van de lijdenstijd.
- Dinsdag 3 maart, 20.00 uur: Annakamer, gespreksgroep Geloof en Belijdenis.
- Donderdag 5 maart, 19.15 uur:Annakamer, catechisatie
 
Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
aanwezig: woensdag, met spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur ,
tel. 0344-691034 ,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

 
Woord van dank
 
Graag wil ik iedereen langs deze weg bedanken dat u al die jaren vertrouwen in mij gesteld heeft als
diaken van de St. Annakerk. Ook de mensen, die om mij heen stonden en waar ik al die jaren met veel plezier mee samen gewerkt heb.
Hartelijk dank allemaal,

Corrie van Elst.
 

Ouderensoos
 
Op donderdag 27 februari is er weer ouderensoos in het jeugdgebouw. We beginnen zoals gewoonlijk om 14.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Deze middag staat in het teken van water, dit naar aanleiding van de watervloed van 25 jaar geleden.
Gasten zijn van harte welkom.
Hartelijke groet,

Betty en Ans.
 

Zangdienst
 
Zondag 19 april is er een zangdienst in onze kerk, aanvang 19.00 uur.
Deze dienst zal in het teken van 75 jaar bevrijding staan.
Voor deze dienst willen wij een gelegenheidskoortje oprichten.
Wilt u met het koortje meedoen? Dan kunt u zich bij de zangdienstcommissie opgeven.
U bent van harte welkom.
Hartelijke groeten van de zangdienstcommissie,

Rianne van Meeteren, tel. 692563,
Annie van Houten, tel. 693194
en Marja van Amerongen, tel. 691927
e-mail: organist@kerkeckenwiel.nl
 

Inloopmiddagen
 
Wij gaan er weer gezellige middagen van maken op maandag 2, 16 en 30 maart.
U bent van harte welkom in het jeugdgebouw van 14.00 tot 16.00 uur.
 

Kopij De Kerk Roept
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 3 maart op het volgende e-
mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  
Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk.