St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Afscheid van Diaken Corrie van Elst

16-02-2020

Zondag 16 Februari is er afscheid genomen van diaken mvr. van Elst. In de ruim acht jaren dat ze diaken is geweest, heeft ze de benen onder haar lichaam uitgehold. Niets was teveel. Als ze er half aan dacht, was het al heel gebeurd. 
In de preek werd aandacht besteed aan aandacht hebben voor je naaste en het werk van diakenen. 
Na haar losmaking uit het ambt werd haar door de gemeente toegezongen lied 289: Heer, het licht van uw liefde schitterd.
 
In haar dankwoord bedankte ze iedereen voor het in haar gestelde vertrouwen.  In het bijzonder dankte ze de enig overgebleven diaken, Theo van Wijk.  Ze wenste hem alle sterkte, nu hij het ambt alleen voort moet zetten bij gebrek aan opvolging.
 
In het verenigingsgebouw kreeg mvr vd Elst van de Kinderkerk een map met tekeningen en dergelijke aangeboden. Na het eerste kopje thee kreeg ze van de scriba een grote bos bloemen en een boek aangeboden. Pas daarna kreeg men een tweede kopje.
Op de site van de kerk stond voor vandaag “bevestiging van ambtsdragers”. Helaas schitterden die door afwezigheid. 
Nu staat diaken van Wijk alleen voor het ambt van diaken. “ Is er nu echt niemand die met mij de diaconie wil ondersteunen”, verzuchtte hij aan het begin van de dienst. 
 
Klik op de eerste foto voor een impressie van het afscheid. De foto`s en tekst zijn van Jan Hogendoorn.