St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Samen in Gesprek over Levenseinde

20-02-2020 20:00 uur

Op 20 februari houden we een gespreksavond over ‘Levenseinde’. 

We weten allemaal dat er een keer een einde aan ons leven komt. Dat is een realiteit waar we niet gemakkelijk over praten. 
Onder andere door de grote medische kennis in onze tijd zijn er vele mogelijkheden rondom het levenseinde. Dat roept vragen op in onze eigen gemeente en daarbuiten.

We hebben Wim Graafland, huisarts in ruste, bereid gevonden hierover een avond te verzorgen: ‘Samen in gesprek over levenseinde’ Wim Graafland is secretaris van de landelijke werkgroep Pastoraat en Gezondheid. Hij heeft ervaring in het leiden van het gesprek over dit gevoelige thema. Hij doet dat met kennis van zaken. 

Na een verhelderende inleiding van hem, kunnen er vragen aan hem gesteld worden en gaan we onder zijn leiding met elkaar in gesprek. Ook onze predikanten zijn op deze avond aanwezig. 

Ieder is van harte welkom op 20 februari in om mee in gesprek te gaan.
We komen bij elkaar in het Verenigingsgebouw, Kerkplein 8 in Maurik en beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
 
Ouderlingenberaad Hervormde Gemeente Maurik