St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-02-2020

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie / thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag  2 februari - Werelddiaconaat zondag

10:00 uur voorganger: Ds. T.P. de Jong uit Ede.
 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
 
Collecten: 1e collecte bestemd voor het Werelddiaconaat Oeganda.    
2e collecte  bestemd voor de kerk. 
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 9 februari

10:00 uur voorganger: Ds. D.M. ven de Wel uit Langbroek. 
 
Ouderling van dienst: P.j. van houten.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Catechese & Educatie.
                                                2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte voor het orgelfonds.

Zondag 16 februari - Aftreden van C .van Elst

10:00 uur voorganger:            Ds. T.  Nielen- Rosier. 

Ouderling van dienst: G.W. Slob - afkondigen Th. van Wijk.

Collecten: 1e collecte voor het Werelddiaconaat Kameroen.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is voor de erediensten.
.
Zondag 23 februari

10:00 uur voorganger: Ds. E.J. de Ruiter uit Amerongen.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte  is voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming. 

Woensdag 26 februari Vesper

19:00 uur    Avondgebed lijdenstijd door gemeente leden.            


Zondag 1 maart Familiedienst - 1e zondag 40 dagentijd

10:00 uur voorganger: Ds. T .Nielen- Rosier.

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.  

Collecten: 1e collecte is bestemd voor het Zendingswerk.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor  instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente,

Maandag      3 februari:   14:00  uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag        4 februari:   20:00  uur  Gespreksgroep Geloof en Belijdenis in de Anna-kamer. 
Donderdag   6 februari: 19:15  uur  Catechese in de Anna-kamer.
Zondag         9 februari:     9:30  uur  Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Maandag    17 februari: 14;00  uur   Inloopmiddag in het jeugdgebouw.       
Dinsdag      18 februari:   19:30  uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
Donderdag 20 februari: 19:15  uur  Catechese inde Anna-kamer.
Dinsdag    25 februari: 20:00  uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Woensdag  26 februari:   10;00  uur  Staat de koffie klaar in de Anna-kamer.
Woensdag  26 februari:   19:00  uur  St. Anna kerk, vesper voorafgaand  aan de 40 dagentijd. 
Donderdag 27 februari: 14:30  uur  Ouderensoos in het jeugdgebouw.

Afscheid,

Op 16 februari nemen we afscheid van Corrie van Elst als diaken. Haar ambtsperiode zit erop.
Na de dienst is er koffiedrinken in het jeugdgebouw en gelegenheid om Corrie de hand te drukken.
Helaas is er geen opvolger voor haar. Dat betekent dat er een vacature is voor diaken .
De kerkenraad  blijft op zoek naar mensen die zich willen inzetten als diaken of jeugdouderling.

Kaartje sturen ter bemoediging,

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op de  kaartjes staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt.
Als u iemand weet die dat ook fijn vindt laat  het dan weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!     
  
Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen-Rosier
Dinsdag, woensdag, donderdag, aanwezig in de gemeente.
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer, 10-11 spreekuur / inloop
Tel: 0344-691034
E- mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording diaconale collecte van de maand Januari,

Diaconie € 34,50        Diaconie € 24,45      Oecumene € 35,30     Hospice Tiel € 65,70

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand Januari,

Kerk € 238,55     Instandhouding predikant € 38,90     Pastoraat € 31,30     Catechese € 30,50

Kopij,

Kopij voor de maandbrief van maart 2020 moet uiterlijk woensdag 27 februari a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres:  maandbrief@kerkenwiel.nl