St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

28-01-2020

Kerkdiensten.

Zondag 2 februari, 10.00 uur: ds. T.P. de Jong uit Ede, Werelddiaconaatszondag.
Zondag 9 februari, 10.00 uur: ds. D.M. v.d. Wel uit Langbroek.

Kinderkerk.

Iedere zondag kinderkerk om 10.00 uur in het Jeugdgebouw. Je bent van harte welkom!

Giften.

Giften voor de kerk via mw. C. van Elst € 10,–; € 10,– en € 10,–
                               via mw. A. Slob € 10,–
                               via mw. T. van Rijswijk € 10,–

Verjaardagsfonds.

Het verjaardagsfonds heeft in het vierde kwartaal 2019 € 430,95 opgebracht. 
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hier voor.

Zieken.

Wij willen alle zieken heel veel sterkte en van harte beterschap wensen. 
Ook diegenen die op een oproep zitten te wachten om geopereerd te worden of met revalidatie bezig zijn en mensen die zich eenzaam voelen in deze donkere dagen. Wij wensen hen heel veel moed kracht toe en vooral veel sterkte. Wij vragen om Gods zegen.

Uit de Annakamer.

Afgelopen zondag was ik in een overvolle kerk in Ommeren bij de oecumenische viering. Het was een mooie dienst, met liederen vanuit de breedte van de protestantse en de katholieke kerk.
Met gebeden om eenheid en met verootmoediging vanwege wat fout gaat tussen kerken en gelovigen uit verschillende tradities.
En met de oproep om vanuit compassie je medemens te benaderen. Dat laatste kan bijna niet vaak genoeg gezegd worden als je kijkt naar de wereld van vandaag en misschien ook wel naar je eigen hart.
Een oordeel over een ander vellen gaat vaak sneller dan vanuit compassie naar de ander luisteren en zien waar hij of zij mee worstelt en dan als mens nabij zijn. 

Voor de agenda. 

Woensdag 29 januari, tussen 10.00 en 12.00 uur: Inloop+ in de Anna-kamer met een kop koffie of thee  en iets lekkers. 
 
Donderdag 30 januari, 19.30 uur, Ontmoetingsavond Ring Tiel in Ingen (zie de info elders in dit blad). 
 
Dinsdag 4 februari, 20.00 uur: Gespreksgroep Geloof en Belijdenis in de Anna-kamer. We bespreken de hoofdstukken 7 en 8 van het boek ‘In goed vertrouwen’ van Evert van der Veen. 

Donderdag 6 februari, 19.15 uur: Anna-kamer: Catechisatie. 

In memoriam.

Op 13 januari is overleden dhr. Matthijs Barend, Matt Verbrugh, in de leeftijd van 81 jaar, echtgenoot van Wil Verbrugh. 
Op 18 januari was de afscheidsdienst in de St. Annakerk te Eck en Wiel. 
Matt was een mensenmens, hij had oog voor anderen en had veel contacten in de omgeving. Deels door zijn vroegere werk, bij Atlas in Tiel, deels door zijn lidmaatschap en bestuurswerk van vele verenigingen, deels ook door zijn werk als diaken in de kerk en deels als vaste chauffeur voor Wil als ze met de Zonnestralen op pad ging. 
In de afscheidsdienst is zijn leven in dankbaarheid herdacht en stonden we stil bij het geloof en vertrouwen dat uit de liederen sprak. Zingend kun je soms zoveel zeggen, over je aanvaard weten, over de nabijheid van God en ook over de kwetsbare nabijheid van mensen: Mag ik bij jou. Dat kan weer moed geven om verder te gaan. 

Zoals ik ben, kom ik tot U. 
In eigen kracht durf ik niet gaan. 
Zoals ik ben, neemt U mij aan, 
Op Uw belofte durf ik staan. 

Kom bij mij, zegt Jezus, 
met al je last. 
Ik geef je rust. 
Ik houd je vast. 

We wensen Wil, de kinderen, de kleinkinderen en de overige familie de kracht en troost van God toe. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier, 
Aanwezig: woensdag met 
spreekuur/inloop: 
van 10.00 tot 11.00 uur, 
tel. 0344-691034, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Zangdienst.

Deo Volente zondag 19 april, is er een zangdienst in onze kerk, aanvang 19.00 uur. Deze dienst zal in het teken van 75 jaar bevrijding staan. 

Voor deze dienst willen wij een gelegenheidskoortje oprichten. Tijdens de dienst zullen we dan samen een paar liedjes laten horen waarvoor we een paar keer bij elkaar zijn geweest.
Voor en met elkaar zingen, samen vieren en God voor deze vrijheid danken.
 
Wilt u met het koortje meedoen? Dan kunt u zich bij de zangdienstcommissie opgeven.
Komt u naar het koortje luisteren en met de samenzang meedoen? 
Voor alle twee bent u van harte welkom!
 
De Zangdienstcommissie,
Rianne van Meeteren, tel. 692563; Annie van Houten, tel. 693194; 
Marja van Amerongen, tel. 691927, e-mail: organist@kerkeckenwiel.nl

Inloopmiddagen.

We starten weer met bijeenkomsten in het jeugd-gebouw van 14.00 tot 16.00 uur.
Wij gaan weer gezellige middagen van maken op 3 februari en 17 februari.
 
Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 4 februari a.s. op het volgende 
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.