St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-01-2020

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag  5 januari - Epifanie

10:00 uur voorganger: Ds.  T. Nielen-Rosier.     Aftreden Jeugdouderlinge - Rianne v Meeteren. 

Ouderling van dienst: G.W. Slob.     Afkondiging Corrie van Elst.

Collecten: 1e collecte bestemd voor de Diaconie. 
2e collecte  bestemd voor de kerk. 
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 12 januari

10:00 uur voorganger: Ds. Altena uit Leersum.  
 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor  de Diaconie.
                                                2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte voor pastoraat.

Zondag 19 januari

10:00 uur voorganger:       Ds. W .L. Pera uit Leersum.
 
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
 
Collecten: 1e collecte voor de  Oecumene .
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is voor de kerk.
.
Zondag 26 januari

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier Viering Heilig Avondmaal.
 
Ouderling van dienst: P.J. van Houten.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Hospice Tiel.
Uitgangscollecte is bestemd voor de catechese.    
 
Zondag 2 februari   

10:00 uur voorganger: Ds. T.P. de Jong uit Ede.
 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.  
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Werelddiaconaat.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor  instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente,

Maandag    6 januari:  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Zondag     12 januari: 09:30 uur  Tienerdienst in het jeugdgebouw. 
Dinsdag    14 januari: 14:00 uur  Verjaardagbusjes legen bij Jannie van der Linden.
Dinsdag    14 januari:      20;00 uur  Gespreksgroep Geloof en Belijdenis in de Anna-kamer.         
Zondag     19  januari: 10:00 uur  Oecumenisch dienst in Ommeren.
Dinsdag     21 januari: 19:30 uur   Kerkenraadvergadering in het jeugdgebouw. 
Maandag   27 januari:   14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw. 
Dinsdag     28 januari:     20:00 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Donderdag 30 januari: 14:30 uur  Ouderensoos in het jeugdgebouw.

Ouderensoos,

Op 30 januari a.s. is er weer ouderensoos om 14;30 uur in het jeugdgebouw.

Oecumenische dienst 

Op zondag 19 januari is er in de Hervormde Kerk van Ommeren een oecumenische dienst in het kader van de wereldwijde Week van Gebed. De liturgie is dit jaar samengesteld door een werkgroep van Christenen uit Malta. Het thema van de viering op 19 januari is ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons ‘ naar Handelingen 28:2. Voorganger in deze dienst zijn Ds. J.  Schenderling (Ingen)en vrijwilligers van de Rooms-Katholieke Parochie van Maurik. Het koor To Believe onder leiding van Annemiek Ramaekers zal een bijdrage leveren aan de dienst. De dienst in de kerk van Ommeren begint om 10:00 uur.
U bent van harte welkom!

Ambtdragers gezocht!!!

Vanwege het aftreden van Rianne van Meeteren als jeugdouderling en Corrie van Elst als diaken zijn er vacatures voor jeugdouderling en voor diaken. De kerkenraad zoekt leden die zich willen en kunnen inzetten voor het ambt van jeugdouderling of diaken. Als u zelf wilt of iemand anders weet, neem dan contact op met de scriba, Jannie van der Linden voor 15 januari.

Kaartje sturen ter bemoediging,

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op de  kaartjes staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt laat  het dan weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!      
  
Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen-Rosier
Dinsdag, woensdag, donderdag, aanwezig in de gemeente.
Woensdag aanwezig  in de Anna-kamer, 10-11 spreekuur / inloop
Tel: 0344-691034
E- mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording diaconale collecte van de maand December,

Red een kind € 66,65        Diaconie € 35,35         Diaconie € 41,40       De Glind € 37,25
Maxima Centrum Utrecht €90,30       Kinderen in de Knel € 84,10       Diaconie € 13,00
 
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand December,

Kerk € 407,25      Instandhouding predikant   € 52,00      Pastoraat € 105,80     Bejaardensoos € 28,20
Kerkmuziek € 56,05      Oudejaarscollecte € 18,20 
 
Kopij Maandbrief,

Kopij voor de maandbrief van de maand februari 2020 moet uiterlijk woensdag 29 Januari a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres:  maandbrief@kerkenwiel.nl