St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

17-12-2019

Kerkdiensten.

Zondag      22 december, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren, 4e Adventszondag.
Dinsdag     24 december, 19.00 uur: Kerstfeest Kinderkerk.
Dinsdag     24 december, 22.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier, Kerstnachtdienst.
Woensdag 25 december, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier, 1e Kerstdag.
Zondag      29 december, 10.00 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum.
Dinsdag     31 december, 19.30 uur: ds. G. Boer uit Rhenen, Oudjaarsdienst.
Woensdag   1 januari, 10.30 uur: Gebedsdienst door ouderlingen.
Zondag        5 januari, 10.00 uur: mw. ds. T Nielen-Rosier.
Zondag      12 januari, 10.00 uur: ds. A. Altena uit Leersum.

Kinderkerk.

Dinsdag 24 december a.s. vieren wij ons kinderkerk kerstfeest. Een andere dag en qua opzet ook anders dan u gewend bent. 
Om 17.45 uur start de Passie voor Kerst. Een bijbelse rondgang door het dorp met sfeervolle straten en op diverse locaties een kort optreden. 
We eindigen in de kerk waar we om 19.00 uur starten met het kerstverhaal, begeleid door jonge muzikanten van de BlazersBende BloesemBand. 
Daarna de korte musical van de kinderkerk ‘Het Familieportret’. Christelijke kerstliederen zullen zeker niet ontbreken. We eindigen rond 20.00 uur. 
Vervolgens zullen we de kerk weer ombouwen voor de kerstnachtdienst. Het wordt een prachtige kerstavond. U bent van harte welkom! 
Beleef de wonderlijke reis naar de geboorte van Jezus. 

Hierna hebben de kinderen vakantie en starten wij weer op zondag 12 januari 2020. 

Wij wensen u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!  
Peter en Miranda.

Passie voor Kerst.

Zoals voorgaande jaren vindt er weer een sfeervolle rondgang door het dorp plaats met verteller en op diverse locaties optredens. Rode draad is natuurlijk de geboorte van Jezus. 
We starten in de Korenbloemstraat om 17.45 uur. 
Kinderen krijgen een lampion en volwassenen krijgen een kaartje om een wens op te schrijven. 
De muzikale route gaat via de Madelievenkamp, Spiraeastraat en het kerkenpad naar de kerk. In de kerk speelt het jeugdorkest De Belofte van Kerst en zal de kinderkerk de korte Musical ‘Het Familieportret’ opvoeren. Prachtige kerstliederen zullen ook niet ontbreken. 
Na afloop hangen wij uw wenskaartje in de kerstboom in de kerk en kunt u nog even nagenieten met een drankje. Vervolgens maken wij de kerk gereed voor de kerstnachtdienst om 22.00 uur. 
Voor het complete kerstgevoel een aanrader om naar toe te gaan. 

Verjaardagsbusjes.

De busjes kunnen op dinsdag 14 januari 2020 om 14.00 uur geleegd worden bij Jannie van der Linden. 

Herinnering.

Wij attenderen u er op dat de toegezegde Vrijwillige Bijdrage 2019 nog niet door alle gemeenteleden is overgemaakt. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt, vandaar deze herinnering. 

De kerkrentmeesters.

Omzien naar elkaar.

Wij wensen alle zieken thuis en in het ziekenhuis van harte sterkte en beterschap toe. 
Ook diegenen die op een oproep zitten te wachten en met revalidatie bezig zijn veel geduld en sterkte gewenst
Wij denken ook aan de mensen, die in deze speciale maand alleen en eenzaam zijn, hoe moeilijk het soms is om daar doorheen te komen. Laten wij met elkaar proberen hen bij te staan.
Wij wensen allen Gods zegen en nabijheid toe. 

Uit de Annakamer.

Vandaag schrijf ik alweer de laatste bijdrage in 2019 voor De Kerk Roept. 
Het jaar is voorbij gevlogen en we kijken alweer vooruit. Allereerst vanwege Advent. Uitkijken naar Kerst, naar de geboorte van het kind. De beloftes over hem keren elke zondag terug als we nadenken en luisteren over de voorouders van Jezus. Met de geboorte van Jezus kijken we ook verder, naar wat hij gedaan heeft in zijn leven en sterven en naar de toekomst die in zijn komst naar de wereld beloofd is: zijn vrederijk. 

De kersttijd is voor velen een mooie periode in het jaar. Een tijd van saamhorigheid, een samenzijn met het gezin of met je familie of vrienden. 
Voor anderen is het een moeilijke periode: ze worden herinnerd aan verlies. Ze vieren Kerst voor het eerst (of voor de zoveelste keer) alleen. Het gemis van een partner, een ouder of kind of iemand anders doet zich gelden. 
Weer anderen hebben moeite met de donkere dagen. Ik hoop dat we elkaar hierin vasthouden en oog en rekening houden voor elkaars beleving. 
In en rond de kerk is er van alles te doen. Er zijn kerstvieringen voor jong en oud, kerklid of niet, in de kerk, buiten de kerk. Er wordt druk geoefend om er mooie vieringen van te maken. Welkom! 

We kijken ook uit naar het komende jaar: wat zal het ons brengen? 
Op nieuwjaarsdag is er een gebedsdienst, verzorgd door de ouderlingen. 
Op 5 januari hopen we elkaar na de viering te ontmoeten in het jeugdgebouw om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. 
We nemen dan helaas ook afscheid van Rianne van Meeteren als jeugdouderling. Dat brengt me op het punt van de vacatures binnen de kerkenraad: voor jeugdouderling en voor diaken, vanwege het reguliere aftreden van Corrie van Elst. 
Als kerkenraad hopen we dat er leden bereid zijn om zich aan te melden en mee zorg te dragen voor het werk voor de kerk. 

In memoriam. Op 30 november is overleden dhr. Antonie de Heus, in de leeftijd van 86 jaar, echtgenoot van Berta de Heus. Op maandag 9 december is hij begraven vanuit de St. Anna-kerk te Eck en Wiel. 
In de afscheidsdienst is zijn leven herdacht en zijn woorden van dankbaarheid over zijn leven gesproken. 
Naast zijn gezin en bedrijf was fruitteelt voor Anton zijn lust en zijn leven. Vele jaren heeft hij daarin les gegeven. 

We lazen in de dienst uit Johannes 15, 1-5, waar Jezus zegt dat Hij de ware wijnstok is, dat Hij voor voeding zorgt voor de ranken en dat om meer vrucht te krijgen gesnoeid wordt. Het beeld van voeding, vruchten en snoeien verbindt de tekst ook met het leven van nu, met het leven van Anton. De wijnstok staat ook symbool met de verbondenheid aan elkaar, binnen de familie, binnen de gemeente. En het staat ook voor de belofte dat we eens de vrucht van de wijnstok zullen drinken: de wijn van Gods koninkrijk. 

We wensen Berta, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de kracht en troost van God toe. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier. 
Aanwezig: woensdag 
met spreekuur/inloop: 
van 10.00 tot 11.00 uur, 
tel. 0344-691034, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kerstfeest 2019.

Op donderdag 19 december vieren we met de ouderen kerstfeest in ons jeugdgebouw. De zaal is open om 15.30 uur en wij beginnen om 16.00 uur met onze kerstviering. We gaan genieten van een heerlijke maaltijd. Iedereen is van harte welkom en we hopen op uw komst.

 De diakenen, Theo van Wijk en Corrie van Elst.
 
Inloopmiddagen.

De inloopmiddagen starten weer in het nieuwe jaar. De volgende data staan gepland op 6 en 20 januari. Wij wensen alle dames gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2020.
 
Oliebollenactie.

De oliebollen-actie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna-kerk te Eck en Wiel wordt gehouden op maandag 30 december. Op die dag zullen veel vrijwilligers op pad gaan om de oliebollen te verkopen. Zonder al deze (inmiddels vooral oudere) vrijwilligers is dit niet mogelijk en we hopen dat nieuwe (ook jeugdige) vrijwilligers ons team willen versterken.
 
Bakkerij Van der Woerd te Doorn en Eck en Wiel zal de oliebollen weer voor ons bakken en wij hopen, dat we mooie en lekkere oliebollen kunnen leveren. 
Een zak met 8 oliebollen krijgt u voor de prijs van € 5,–. 
Uiterlijk tot 28 december a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven via tel. 692008 of 691314. 
De gebruikelijke voorjaarsoliebollenactie wordt gehouden op zaterdag 7 maart 2020. 

Namens de oliebollencommissie, Cor Zuidema.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 7 januari a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.