St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Kerk zijn * Kerk blijven

30-01-2020 19:30 uur

Ontmoetingsavond Ring Tiel,

Op donderdag 30 januari 2020 wordt er een ontmoetingsavond georganiseerd voor alle gemeenten uit de Ring Tiel. Het thema van de avond zal zijn KERK ZIJN * KERK BLIJVEN.

Dr. S. (Sake) Stoppels, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), zal tijdens het eerste deel van de avond spreken over het thema: ‘In de marge, maar niet marginaal’.

Tijdens het tweede deel van de avond zullen er informatieve workshops worden aangeboden met de volgende thema’s:

* het opzetten van een tienerkerk – team uit Ommeren
* samenwerken met kerken in de regio – dhr. Jack de Koster
* Tafels van Hoop, ontmoeting met migranten – ds. Simon de Kam
* werken met de Alpha-cursus – team uit Ochten
* het oprichten van een Stichting – mevr. Ina Hakkert
* het beoefenen van meditatie – ds. Gea van der Velde
* Binnen zonder Kloppen, laagdrempelige ontmoeting – diakenen uit Ingen

Gemeenteleden, predikanten en andere ambtsdragers worden van harte uitgenodigd om deze leerzame en inspirerende avond bij te wonen. We hopen elkaar te ontmoeten op donderdag 30 januari 2020 om 19.30 uur in Dorpshuis In de Gaard, Dr. A.R. Holplein 13-15, Ingen.

U kunt zich voor deze avond aanmelden via: 
predikant.kerkingen@gmail.com